Mobil Pegasus™ 610

Mobil industrial , Belgium

Gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Pegasus™ 610 Is een high-performance gasmotorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertaktmotoren die op brandstof draaien die corrosieve stoffen bevat zoals waterstofsulfide of halogenen (verbindingen met chloor, fluor, etc.). Deze motoren zijn voornamelijk van het zogenaamde “lean-burn” ontwerp, waar  vanwege de hogere inlaatdrukken onvoldoende smeerolie de klepgeleiders bereikt, wat resulteert in te weinig smering en kan leiden tot slijtage aan klepgeleiders waardoor klepinslag veroorzaakt kan worden. Dit effect verhoogt ook het gevaar van slijtage en corrosie van de cilinderkop componenten door de corrosieve materialen die bij de verbranding ontstaan. Mobil Pegasus 610 is een gasmotorolie met een asgetal van 1,0%, een hoog TBN met uitzonderlijk alkaliteitreserve, ontwikkeld om de negatieve effecten van deze corrosieve stoffen op motoronderdelen tegen te gaan. De uitstekende corrosiebescherming voorkomt corrosieve aantasting van cilinders, cilinderkoppen en lagers, wat kan resulteren in een langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten. Mobil Pegasus 610 biedt uitstekende antislijtage en antischurende werking, waardoor minimale schuursporen, groefvorming en slijtage van de cilinder en zuigerveren ontstaan. Deze olie kan ook toegepast worden voor de smering van zuigercompressoren in stort- en biogastoepassingen.

 

Mobil Pegasus 610 is geformuleerd met hoge kwaliteit minerale basisoliën en gecombineerd met een geavanceerd additievensysteem met een 1,0% asgehalte ontworpen om een uitstekende bescherming te bieden aan motor- en compressoronderdelen. Dit product heeft een hoge chemische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie en nitratie. Pegasus 610 biedt uitstekende weerstand tegen slijtage van de kleppentrein en beschermt tegen de opbouw van afzettingen en slib. Deze kwaliteiten, gecombineerd met een zeer effectief reinigend en oplossend vermogen, zorgen voor de bevordering van een minimale opbouw van as- en koolafzetting, die een slechte werking van de motor en detonatie zouden kunnen veroorzaken.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pegasus 610 gasmotorolie geeft een extra bescherming in toepassingen met gecontamineerde brandstoffen. De uitstekende detergent / dispergent technologie resulteert in een schonere motor, lagere slijtagewaarden en een betere werking van de motor. Het gebruik van dit product kan resulteren in lagere onderhoudskosten en een verbeterde productiecapaciteit. De uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit kunnen resulteren in langere verversingstermijnen en lagere filterkosten. De hoge alkaliteitreserve van dit product maakt het prima geschikt om het te gebruiken in motoren, die draaien op een gas met middelmatige hoeveelheden corrosieve stoffen.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoog TBN en alkaliteitreserve

Vermindert slijtage en corrosie bij toepassing met gecontamineerd gas

Bescherming van de kleppen en klepzittingen van viertakt motoren

Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking

Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen

Lagere slijtage van motoronderdelen

Verminderde schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren

Uitstekende bescherming bij koude start

Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit

Schonere motoren

Langere verversingsintervallen

Lagere oliefilterkosten

Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie

Effectieve corrosiebescherming

Vermindert slijtage van de klepgeleider in viertakt motoren

Beschermt lagers en interne componenten

Uitzonderlijke dispergerende / detergerende eigenschappen

Neutraliseert zuren in de olie

Beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein

Schonere motoren

Langere levensduur oliefilter

Formulering bevat geen zink en fosfor

Verlengt de levensduur en prestatie van de katalysator

 

Toepassingen

     •  Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden waterstofsulfide (H2S)

     •  Motoren die draaien op brandstoffen die andere corrosieve componenten bevatten zoals TOHCI (Total Organic Halides as Chloride), stortgas of biogas

     •  Viertakt gasmotoren met vonkontsteking met zeer laag olieverbruik

     •  Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of halogenen bevat

     •  Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 2 & 3)

INNIO Waukesha Engine storttoepassingen

MAN M 3271-4

Rolls-Royce Solutions Augsburg (voorheen MTU Onsite Energy) gasmotoren serie 400 - alle motoren met biogas, rioolwaterzuiveringsgas en stortgas

GUASCOR alle modellen motoren op andere soorten gas dan aardgas (behalve 86EM en 100EM)

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 40

Base Number - Xylene/Acetic Acid, mg KOH/g, ASTM D2896

11,1

Stolpunt, °C, ASTM D97

-18

Asgetal, mass%, ASTM D874

1,0

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

257

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

98

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

131

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,3

Dichtheid 15 C, kg/L, BEREKEND

0,888

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

06-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.