MOBIL PYROTEC HFD-U 46 & 68

Mobil industrial , Belgium

Brandwerende hydraulische vloeistof

Productbeschrijving

De Mobil Pyrotec HFD-U series zijn brandwerende hydraulische vloeistoffen samengesteld om te voldoen aan de vereisten van DIN EN ISO 12922. Dankzij zijn volledig synthetische ester basisolie en milieuvriendelijke additieven is de Mobil Pyrotec HFD-U biologisch afbreekbaar in overeenstemming met DIN

ISO 15380. Deze producten op synthetische basis zijn ontwikkeld om hydraulische vloeistoffen met een hoge kwaliteit en veelzijdigheid te bieden om een wijde reeks industriële en terreinapparatuur te smeren.

 

Eigenschappen en voordelen

De Mobil Pyrotec HFD-U serie toont een uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit die kan bijdragen aan minder stilstand voor onderhoud en lagere kosten doordat de reinheid van het systeem en vermindering van neerslag bevorderd wordt, hetgeen een langere levensduur van de olie en filter mogelijk maakt. Door zijn uitstekende anti-corrosie en anti-slijtage eigenschappen worden systeemonderdelen beschermd tegen slijtage en schuren en wordt bijgedragen aan een lange levensduur van de apparatuur.  Het is breed toepasbaar vanwege de eigenschappen bij lage temperaturen.

 

De Mobil Pyrotec HFD-U serie voldoet aan de vereisten voor EU Ecolabel en Blue Angel.

 

Toepassingen

Het wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in gebieden met een verhoogd brandrisico, zoals de staalindustrie en metaalbedrijven, evenals de mijnindustrie, vooral wanneer er bij ondergrondse werkzaamheden een hoog brandgevaar bestaat. Het gebruik wordt bovendien aanbevolen in gebieden waar een verhoogd milieurisico bestaat.

 

•  Hydraulische en oliecirculatiesystemen die werkzaam zijn in omstandigheden onderhevig aan brandgevaar of milieugevoelige gebieden

• Lagers in gietmachines

• Hoogovens

• Herverhittingsovens

• Ondergrondse en dagbouwmijnen

• Tunnels

• Bosbouwmaterieel

• Bouwapparatuur

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

MOBIL PYROTEC HFD-U 46

MOBIL PYROTEC HFD-U 68

Klasse

ISO 46

ISO 68

Dichtheid 15 C, kg/l,ASTM D4052

0,92

0,93

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

>220

>250

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

10

12,5

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445
48  71

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-39

-33

Viscositeitsindex, ASTM D2270

195

190

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.