Mobil SHC Pegasus™ 40

Mobil industrial , Belgium

Synthetische gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil SHC Pegasus™ 40 is een nieuwe categorie olie voor aardgasmotoren met geavanceerde technologie, ontwikkeld om de hedendaagse, lage emissie, hoog vermogen viertakt aardgasmotoren te voorzien van de beste bescherming. Mobil SHC Pegasus 40 gebruikt een gepatenteerde combinatie van hoogstaande basisoliën en geavanceerde additieventechnologie voor uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, weerstand tegen nitratie en thermische stabiliteit. De formule is zorgvuldig gebalanceerd om uitstekende anti-slijtage eigenschappen te verkrijgen en om de koolvorming en lakafzetting onder controle te houden.

 

Eigenschappen en voordelen

  • Uitstekende anti-slijtage eigenschappen bevorderen de bescherming van zwaar belaste kleppentreinen, zuigers, voeringen, lagers en tandwielpakketten
  • Uitstekende reinigende en dispergerende systeem houdt de koolvorming en lakafzetting onder controle om het olieverbruik zo laag mogelijk en de motor zo schoon mogelijk te houden, zelfs bij langere verversingsintervallen
  • Uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, weerstand tegen nitratie en thermische stabiliteit, welke de mogelijkheid geven om verversingsintervallen met vier tot acht keer toe te verlengen, vergeleken met conventionele oliën voor gasmotoren
  • De lage vluchtigheid vermindert olieverbruik en vermindert neerslagvorming

 

Toepassingen

  • Turbocharged, natuurlijke opzuiging, medium tot hoge snelheid viertakt motoren die een lage asolie vereisen
  • Zwaar belaste "arme-mengsel” en stoïchiometrische 4-takt motoren die onder hoge bedrijfstemperaturen werken
  • Hoge snelheids-, 4-takt motoren in warmtekrachttoepassingen
  • Aardgasmotoren uitgerust met katalysatoren
  • Gasmotoren die draaien op een brandstof met lage hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S)

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil SHC Pegasus 40  heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:
MTU Onsite Energy, Series 400 engines with natural gas and propane gas X
MAN  M 3271-2 X

Typische Kenmerken

Mobil SHC Pegasus 40  
SAE Klasse 40
Viscositeit, ASTM D 445  
mm²/s bij 40ºC 82
mm²/s bij 100ºC 13
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 150
TBN, ASTM D2896, mg KOH/g 5,6
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -18
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 210
Dichtheid bij 15,6ºC, ASTM D4052, kg/l 0,847
Sulfaatasgetal, wt% ASTM D 874 0,56

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.


Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.