PYROLUBE 830

Mobil industrial , Belgium

Smeermiddel voor machines en kettingen

Productbeschrijving

Pyrolube 830 is een uitstekend smeermiddel voor hoge temperaturen; het bestaat uit een mengsel van hoogmoleculaire synthetische koolwaterstoffen en esters met een speciaal additievenpakket dat slijtage tegengaat. Het biedt betaalbare smering bij hoge temperaturen in toepassingen die onderhevig zijn aan bijzonder oxiderende omstandigheden.

 

Pyrolube 830 heeft een reinigende werking en laat vrijwel geen koolaanslag achter. Het heeft voldoende adhesieve werking om gedurende lange perioden een adequate oppervlaktescheidende oliefilm in stand te houden, wat het verbruik verminderd. Pyrolube 830 is bijzonder stabiel ook bij zeer hoge temperaturen, waardoor verdampingsverliezen en de daarmee gepaard gaande onaangename geuren en dampen worden voorkomen.

 

Pyrolube 830 is gemaakt van synthetische materialen en heeft wrijvingsverminderende eigenschappen die het totale energieverbruik onder optimale smeeromstandigheden verlagen.

 

Eigenschappen en voordelen

· Bewezen uitstekende prestaties bij temperaturen t/m 230ºC

 

· Vermindert koolstofafzetting of -slib.

 

· Weerstaat verdamping en biedt langdurige smering

 

· Geen onaangename geuren of emissies

 

· Bied uitstekende smering en slijtagebescherming

 

· Toepasbaar op gebruikelijk materieel

 

· Verbeterde smering kan leiden tot een lager energieverbruik.

 

Toepassingen

Pyrolube 830 wordt aanbevolen als smeermiddel voor kettingen in ovens bij processen met hoge temperaturen in de minerale wol-, keramische, textiel-, papier-, hout-, glas-, verf-, glasvezel-, voedingsmiddelen- en chemische industrie. In deze en vergelijkbare toepassingen zijn het de antislijtage-eigenschappen en de lange levensduur die een continue effectieve smering bieden bij minimaal verbruik.

 

Pyrolube 830 wordt ook aanbevolen voor gebruik in de smeersystemen van de glasproductie en andere toepassingen die onderhevig zijn aan hoge temperaturen, zoals wiellagers van oventrolleys, ventilatorlagers van ovens enz.

 

Pyrolube 830 kan worden aangebracht d.m.v. conventionele injectie-, spat- en spraymethoden. Wij raden aan de kettingen grondig te reinigen alvorens op Pyrolube 830 over te stappen, omdat onzuiverheden in de lucht aan slib en afzettingen van eerder gebruikte conventionele minerale smeermiddelen blijven kleven. Deze afzettingen kunnen verhinderen dat Pyrolube 830 bij de aan slijtage onderhevige kettingonderdelen terecht komt.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

270

Uiterlijk, AMS 1738

Helder en transparant

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

180

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-46

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

132

Total Base Number (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

4

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.