Airclean Olie

Mobil industrial , Belgium

Olie voor dampterugwinningsapparatuur

Productbeschrijving

Airclean Olie is gebaseerd op een narrow cut basisolie van hoge kwaliteitvoor gebruik in dampterugwinningsapparatuur in aluminiumfabrieken. Het bevatzorgvuldig geselecteerde antioxidanten hetgeen de olie zeer stabiel maakt tegenoxidatie bij hoge temperaturen en garandeert een lange levensduur. 

 

Toepassingen

 Airclean Olie wordt aanbevolen voor gebruik als scrubber olie indampterugwinningstemperatuur in aluminium walserijen. Airclean Olie is vooralontwikkeld voor gebruik met Somentor walsolie waarvan de kookkenmerken voor eeneenvoudige distillatie zorgen van de walsolie zonder contaminatie met scrubberolie.
 

Eigenschappen envoordelen

Airclean Olie wordt vervaardigd aan de hand van de strengstekwaliteitsstandaarden om de gebruiker een betrouwbaar en verlengd gebruik tegeven.  De sterk geraffineerde basisoliën, zorgvuldig geselecteerdeantioxidanten zijn belangrijke prestatie-eigenschappen om voor consistenteeigenschappen van de vloeistof te zorgen. De smalle distillatiekromme laatbovendien terugwinning en recycling van walsolie toe zonder contaminatie metAirclean Olie. Sommige eigenschappen en mogelijke voordelen van deze olie zijn:
 
Bijzonder stabiel tegen oxidatie
  • Lange levensduur
  • Stabiele werking distillatie-unit
  • Smalle distillatiekromme
  • Efficiënte terugwinning van walsolie
  • Minder verbruik van walsolie


Typische eigenschappen

 

Unit

Methode

Airclean Olie

Uiterlijk

-

Visueel

Helder

Dichtheid bij 15 ºC

kg/m³

ASTM D 4052

863

Kinematische viscositeit bij 40 °C

mm²/s

ASTM D 445

31

Kinematische viscositeit bij 100 °C

mm²/s

ASTM D 97

5,4

Stolpunt

ºC

ASTM D 97

-15

Vlampunt, Cleveland Open Cup

°C

ASTM D 92

>200

  

Gezondheid & veiligheid 

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat ditproduct negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juistewijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingenin veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd.Veiligheidsbladen zijn op aanvraag beschikbaar via uw klantenservice. Ditproduct mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeldis. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu tebeschermen.

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.