Mobil EAL 224H

Mobil industrial , Belgium

Hydraulische vloeistof

Productbeschrijving

Mobil EAL 224H is een goed presterende milieuvriendelijke hydraulische vloeistof, geformuleerd om uitstekende prestaties te leveren in hydraulische en circulatiesystemen die werken in een gematigd klimaat. Het biedt uitstekende eigenschappen op het gebied van anti-slijtage en filmsterkte benodigd voor hydraulische systemen die onder een hoge belasting en hoge druk werkzaam zijn. De 12-stage rating in de FZG Gear Load-test toont een hoge mate van bescherming tegen slijtage en schuren en de geschiktheid van dit product om lagers en tandwielen te beschermen die samen met hydraulische systemen gebruikt worden. Mobil EAL 224H biedt uitstekende corrosiebescherming en zorgt voor een zeer goede compatibiliteit met verschillende metalen zodat het gebruikt kan worden in systemen die gebruikmaken van verschillende metalen in pompen en onderdelen. Het biedt ook een zeer goede dunne filmbescherming tegen roest. Naast de uitzonderlijke prestaties voldoet het product aan de vereisten voor biologische afbreekbaarheid en heeft het een non-toxische karakter, waardoor het een goede keuze is in systemen waar lekkage of olieverlies kan resulteren in milieuschade.

 

Het is samengesteld uit geselecteerde, kwalitatief hoge, plantaardige oliën met een hoge VI in combinatie met een speciaal aangepast pakket additieven dat aan de prestatie-eisen van de meeste fabrikanten van hydraulische pompen en systeembouwers voldoet, of ze overtreft. De olie voldoet ook aan de strenge criteria voor wat betreft biologische afbraak en giftigheid.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil EAL 224H biedt uitstekende prestaties op het gebied van anti-slijtage, smering en filmsterkte in hydraulische en circulatiesystemen die werkzaam zijn onder matige werkomstandigheden. De biologische afbreekbaarheid en het vrijwel non-toxische karakter van dit product, maken het een goede keuze in systemen waar lekkage of olieverlies in het milieu kan voorkomen. De onbedoelde lekkage van dit product in milieugevoelige omgevingen kan resulteren in een gemakkelijkere schoonmaak en lagere opruimkosten.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Biologische afbreekbaarheid en non-toxische karakter

Minder kans op milieuschade

Minder kans op potentiële schoonmaak en opruimkosten veroorzaakt door lekkage

Wordt een integraal onderdeel van milieuprogramma fabriek

Uitstekende belastbaarheid en anti-slijtage eigenschappen

Beschermt systeemonderdelen tegen slijtage en schuren

Biedt een lange levensduur van de apparatuur

Uitzonderlijke bescherming tegen corrosie

Vermindert corrosie van interne systeemonderdelen

Uitstekende compatibiliteit met verschillende metalen

Reageert niet op staal- of koperlegeringen

Goede verenigbaarheid met elastomeren

Werkt goed met dezelfde elastomeren die met conventionele op minerale olie gebaseerde producten gebruikt worden. Speciale afdichtingsmaterialen of elastomeren niet nodig

 

Toepassingen

     •  Hydraulische systemen indien lekkage of olieverlies milieuschade kan veroorzaken

     • In systemen waar biologisch afbreekbare en vrijwel niet-giftige vloeistoffen vereist worden

     • Tandwielsystemen die een ISO VG 32 of 46 olie met gematigd EP eigenschappen vereisen

     •  Systemen met servokleppen

     • Hydraulische systemen werkzaam met olietemperaturen in de reeks van 0 F tot 180 F

     • Mobiele apparatuur en apparatuur voor de scheepvaart werkend in een milieugevoelige omgeving

     • Circulatiesystemen die werkzaam zijn onder lichte tot matige omstandigheden

     • Industriële hydraulische systemen waar lekkage of olieverlies in de afvalstroom van de fabriek terecht kan komen

     •  Persluchtsmering en sommige air-mist smeersystemen

     •  Lucht hydraulische systemen, werkend in een milieugevoelige omgeving

 

Mobil EAL 224H wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

     •  Milieuvriendelijke eigenschappen

     • Bescherming tegen slijtage

     •  Compatibiliteit met systeemonderdelen

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Aquatische toxiciteit, LL50, ppm, OECD 203 Mod

>5000

Biologische afbreekbaarheid, CO2 Conversie, %, EPA560/6-82-003

>70

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

294

Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 40 kg, 600 rpm, 30 min, 93 C, mm, ASTM D4172

0,35

FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

8,3

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

36,78

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-34

Specifieke dichtheid, 15 °C/15 °C, ASTM D1298

0,921

Vickers 104C slijtagetest bij 66 C, mg, D2882

10

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

212

 

Gezondheid en Veiligheid

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxGezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.