Mobil EAL Arctic Serie

Mobil industrial , Belgium

Koelcompressoroliën

Productbeschrijving

De Mobil EAL Arctic Serie smeermiddelen zijn volledig synthetisch, hebben hoge prestaties en zijn specifiek ontworpen voor de smering van koelcompressoren en systemen die ozonvriendelijke synthetische HFC-koelmiddelen gebruiken evenals recent ontwikkelde HFO-koelmiddelen en HFO/HFC mengsels met een lager aardopwarmingsvermogen dan HFC's, inclusief A1 en A2L koelmiddelen volgens de veiligheidsclassificatie ASHRAE 34/ISO 817.

De Mobil EAL Arctic serie oliën zijn geformuleerd met gepatenteerde, gesynthetiseerde polyolesters (POE's) en een uniek additievensysteem voor het bieden van een uitstekende smering, slijtagebescherming, chemische en thermische stabiliteit en hydrolytische stabiliteit.

Ze zijn mengbaar met HFC, HFO en HFO/HFC koelmiddelen en hebben een goed gedefinieerde viscositeit/temperatuur/drukrelatie met een wijde reeks van die koelmiddelen. De prestaties van de Mobil EAL Arctic Serie zijn goed gedocumenteerd met HFC, HFO en HFO/HFC mengsels in een wijde reeks koelinstallaties en airconditioningsinstallaties en worden door veel grote fabrikanten van compressors en systemen over de hele wereld gebruikt.

De Mobil EAL Arctic Serie wordt aanbevolen voor gebruik in HVAC ("heating" (verwarming), "ventilation" (ventilatie) en "air conditioning" (koeling)), commerciële en industriële koeling.

 

Eigenschappen en voordelen

De Mobil EAL Arctic serie smeermiddelen worden rond de wereld erkend en gewaardeerd voor hun uitstekende prestaties met een wijde reeks koelmiddelen en werkomstandigheden. De Mobil EAL Arctic serie werd ontwikkeld ter aanvulling van de nieuwe generatie ozonvriendelijke koelmiddelen met een lager aardopwassingsvermogen gemandateerd door het Protocol van Montreal en het Protocol van Kyoto en de nog strengere regionale overeenkomsten, zoals de Europese F-gas verordening. Een belangrijk element in de ontwikkeling van de Mobil EAL Arctic Serie smeermiddelen was onze nauwe samenwerking met belangrijke OEM's en systeemontwerpers om er voor te zorgen dat ons productaanbod voorziet in een optimale prestatie in een wijde reeks toepassingen.

Deze werkzaamheden hebben in combinatie met testen in onze laboratoria de uitzonderlijke prestaties van de Mobil EAL Arctic Serie bevestigd. Dankzij deze samenwerking kon een optimaal ontwerp van synthetische POE-moleculen voor iedere viscositeitsklasse in de serie gerealiseerd en een additievenpakket ontwikkeld worden dat voldoet aan de vereisten met betrekking tot stabiliteit en compatibiliteit voor koeltoepassingen.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende stabiliteit bij hoge temperaturen

Betere reinheid van de verdamper, minder ongeplande stops en lagere onderhoudskosten

Goed gedefinieerde mengbaarheid en P-V-T- relaties met HFC-koelmiddelen

Zorgt voor een hoog rendement van het systeem en een correcte olieretour in koelsysteemontwerpen

Zeer goede anti-slijtage eigenschappen

Minder slijtage compressor resulterend in lagere onderhoudskosten

Hoge viscositeitsindex en wasvrij

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, geen wasvorming en beter rendement van de verdamper

Groot viscositeitsbereik

Voldoet aan specifieke viscositeitvereisten in veel verschillende machines en toepassingen

 

Toepassingen

Toepassingsoverwegingen: De Mobil EAL Arctic Serie oliën zijn hygroscopisch en er moeten maatregelen getroffen worden om de opname van vocht te voorkomen. Verpakkingen dienen goed afgesloten te zijn als deze niet gebruikt worden en kleine verpakkingen hebben de voorkeur. Het product mag niet overgebracht worden in een plastic container indien hierdoor vocht opgenomen kan worden.

De Mobil EAL Arctic Serie wordt aanbevolen voor koelinstallaties waar koelmiddelen met HFC, HFO en HFO/HFC mengsels koelmiddelen gebruikt worden. Het heeft een breed toepassingsbereik van huishoudelijke/tertiaire toepassingen (verwarming, ventilatie, koeling HVAC) tot commerciële toepassingen (conservering en transport van voedsel) en industriële toepassingen (verwerking, bevriezing van voedsel).

De Mobil EAL Arctic serie mag niet in ammoniaksystemen (NH3 / R-717) gebruikt worden.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

22

32

46

68

100

170

220

22 CC

Klasse

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

 

ISO 220

ISO 22

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052

 

 

 

 

 

 

 

0,989

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

250

258

256

271

279

285

259

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

4,7

5,6

6,9

8,3

10,6

15,3

18,1

4,9

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

23,5

31,6

46,2

65

96

168

221

23,6

Stolpunt, °C, ASTM D5950

-59

-55

-46

-40

-34

-29

-28

-58

Specifieke dichtheid, 15.6 °C/15.6 °C, ASTM D4052

0,993

0,985

0,976

0,967

0,967

0,969

0,966

0,991

Totaal zuurgetal, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,03

0,03

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

114

115

104

96

93

91

88

134

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.