Mobil™ Gas Compressor Oil

Mobil industrial , Belgium

Gas Compressorolie

Productbeschrijving

Mobil Gas Compressor Oil is een synthetisch smeermiddel voor compressors. Het smeermiddel heeft een hoge kwaliteit, hoge prestaties en is gebaseerd op poly-alkylene glycol. Het is voornamelijk bedoeld voor gebruik in gascompressoren voor koolwaterstof- en chemische gassen waar de carters en lagers in een gasatmosfeer werkzaam zijn. Het is vooral geschikt voor de scheepvaart, op schepen die vloeibaar gas vervoeren. Het kan ook in de algemene industrie toegepast worden waar problemen met de oplosbaarheid van olie en gas tot onacceptabele prestaties van de apparatuur leiden. Mobil Gas Compressor Oil heeft een lagere oplosbaarheid van gas. Het biedt daarom weerstand tegen verwatering en verbetert de viscositeitsbeheersing, resulterend in een hogere slijtagebescherming, een verbeterde efficiëntie en minder schuimvorming.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Gas Compressor Oil is een speciaal synthetisch product, ontwikkeld om problemen als gevolg van het oplossen van gas in het smeermiddel te verminderen en problemen te voorkomen met slijtage, afdichting, meer onderhoud en veelvuldige olieverversingen.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verminderde oplosbaarheid koolwaterstof- en chemische gassen

Verbeterde viscositeitsbeheersing

Minder slijtage van onderdelen

Minder stilstand en lagere onderhoudskosten

 

Toepassingen

     •  Vloeibaar petroleumgas zoals propaan en butaan

     •  Vloeibaar aardgas zoals methaan en ethaan

     •  Koolwaterstof chemische gassen zoals ethyleen, propyleen en butyleen

     •  Chemische gassen zoals ammoniak, vinylchloride monomeer en butadieen

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

ASTM kleur, ASTM D1544

<2,0

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

294

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

175

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-36

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D1298

1,055

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.