Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Belgium

Gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 is de laatste generatie van gasmotorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertaktmotoren die op stortgas draaien dat verontreinigende stoffen bevat zoals waterstofsulfide, halides of  siloxaan. De samenstelling is zorgvuldig gebalanceerd voor het bieden van langere olieverversingsintervallen, houdt de koolvorming en lakafzetting onder controle en heeft zeer goede anti-slijtage en anti-schurende eigenschappen.

 

Eigenschappen en voordelen

•  Uitzonderlijke oxidatiestabiliteit, weerstand tegen nitratie en thermische stabiliteit, bevordert een langere levensduur van de olie, schone motors, lagere filterkosten en weerstand tegen neerslagvorming

•  De zeer goede anti-slijtage eigenschappen bevorderen de vermindering van slijtage van de onderdelen van de motor en de vermindering van schuren van voeringen in zwaarbelaste gasmotoren en bieden inloopeigenschappen

•  Uitzonderlijke reinigende en dispergerende systeem beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein, schone motoren en een lange levensduur van de filter

•  Geoptimaliseerde TBN en alkaliteitreserve bevordert bescherming van de kleppen en klepzittingen van viertakt motoren, verbetert de bougie werking en vermindert energieverlies als gevolg van detonatie

 

Toepassingen

     •  Motoren die draaien op brandstoffen die corrosieve componenten bevatten als THCI (Total Organic Halides as Chloride) zoals stort- en biogas

     •  Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S)

     •  Viertakt gasmotoren met vonkontsteking met zeer laag olieverbruik

     •  Medium en hoge snelheid viertakt motoren uitgerust met katalysatoren die een gasmotorolie met een laag asgehalte nodig hebben

     •  Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of chloorsamenstelling bevat

 

Specificaties en goedkeuringen 

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

INNIO Waukesha Engine storttoepassingen

MWM TR 0199-99-2105, smeerolie voor gasmotoren

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse B gasbrandstof, type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse B gasbrandstof, type 4A, 4B & 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse B gasbrandstof, type 6 tot versie E)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 4A & 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 6 tot versie E)

Caterpillar energieoplossingen TR 2105, smeeroliën voor gasmotoren ( CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (katalysator) goedgekeurd)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 4A, 4B & 4C)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (voorheen MTU Onsite Energy) gasmotoren serie 400 - alle motoren werkzaam met een SCR katalysator en gereinigd biogas (door vergisting of rioolwaterzuiveringsgas) en gereinigd stortgas.

MAN M 3271-5 

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

CATERPILLAR

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 40

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

0,6

Dichtheid bij 15.6 C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

15

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

138

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-21

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

110

(*)Basiciteitsgetal - Xylene/Acetic Acid, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

 

(*) het gebruik van andere ASTM-goedgekeurde oplosmiddelen kan andere resultaten opleveren.

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.