Mobil Pegasus™ 610 Ultra

Mobil industrial , Belgium

Gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Pegasus™ 610 Ultra is een high-performance aardgasmotorolie voornamelijk bedoeld voor de smering van moderne medium en hoge snelheid viertaktmotoren die op brandstof draaien die corrosieve stoffen bevat zoals waterstofsulfide of halogenen (verbindingen met chloor, fluor, etc.). Dit product is specifiek ontwikkeld om met agressieve gassen met een hoog gehalte aan waterstofsulfide om te gaan die de olieverversingsintervallen aanzienlijk beperken en met een hoog gehalte aan siloxaan waarvan de schurende eigenschappen na verbranding aanzienlijke slijtage kan veroorzaken en de levensduur van de motor kunnen verlagen.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra is een gasmotorolie met een sulfaatasgetal van 1,0%, een hoog Total Base Number (TBN) met uitzonderlijk alkaliteitreserve, ontwikkeld om de negatieve effecten van deze corrosieve stoffen op motoronderdelen tegen te gaan.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra biedt uitstekende antislijtage en vooral antischurende werking, waardoor minimale schuursporen, groefvorming en slijtage van de cilinder en zuigerveren ontstaan. Dit product kan ook toegepast worden voor de smering van zuigercompressoren in stort- en biogastoepassingen.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra heeft een hoge slijtagebescherming voor verminderde schuursporen en langere revisieperiodes en aanzienlijke langere bedrijfsperiode.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gasmotorolie biedt een aanvullend beschermingsniveau in die toepassingen  met gecontamineerde brandstoffen waar schuren van de zuiger, veel afzettingen en zeer korte verversingsintervallen waargenomen werden.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoog TBN en alkaliteitreserve

Vermindert slijtage en corrosie bij toepassing met gecontamineerd gas


Bescherming van de kleppen en klepzittingen van viertakt motoren


Beperkt asvorming in de verbrandingskamer en verbetert de bougie werking

Uitstekende slijtage- en schuurwerende eigenschappen

Lagere slijtage van motoronderdelen


Verminderde schuursporen op cilinders in hoog belaste gasmotoren


Uitstekende bescherming bij koude start

Uitstekende oxidatie en chemische stabiliteit

Schonere motoren


Verlengde olieverversingsintervallen, zelfs met gecontamineerde brandstoffen


Lagere oliefilterkosten


Uitstekende weerstand tegen oxidatie en nitratie

Effectieve corrosiebescherming

Vermindert slijtage van de klepgeleider in viertakt motoren


Beschermt lagers en interne componenten

Uitzonderlijke dispergerende / detergerende eigenschappen

Neutraliseert zuren in de olie


Beschermt de cilinderkop en onderdelen in de kleppentrein

 

Toepassingen

Gasmotoren die draaien op een brandstof met matige hoeveelheden van zwavelsulfide (H2S) en hoge hoeveelheden van siloxaan die tijdens het verbrandingsproces in siliciumdioxide omgezet worden resulterend in aanzienlijke afzettingen en wandslijtage.

 

Motoren die draaien op brandstoffen die andere corrosieve componenten bevatten als TOHCI (Total Organic Halides as Chloride)

 

Zuigercompressoren die werken met aardgas dat zwavel of halogenen bevat

 

Hoge vermogen of natuurlijk aangezogen motoren die op of boven hun nominale vermogen draaien en bij hoge temperaturen

 

Specificaties en goedkeuringen 

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MAN M 3271-4

Caterpillar energieoplossingen TR 2105, smeeroliën voor gasmotoren ( CG132, CG170, CG260)

MWM TR 0199-99-2105, smeerolie voor gasmotoren

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse C gasbrandstof, type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klasse B gasbrandstof, type 2 & 3)

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - alle motoren zonder SCR-katalysator werken op biogas.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap


Klasse

SAE 40

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

12,9

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

107

Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D1298

0,875

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-30

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

259

Asgetal, mass%, ASTM D874

1,0

Basiciteitsgetal - Xylene/Acetic Acid, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

10,3

 (*) het gebruik van andere ASTM-goedgekeurde oplosmisselen kan andere resultaten opleveren.

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.