Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil industrial , Belgium

Brandwerende hydraulische vloeistof

Productbeschrijving

Mobil Pyrotec HFC 46 is een water-glycol hydraulische vloeistof technologie met verbeterde brandwering terwijl het apparatuur bij zware werkomstandigheden beschermt. Het is vooral ontwikkeld voor hydraulische systemen die gebruik maken van zuiger-, tandwiel- en schottenpompen die in bijvoorbeeld de staal-, en aluminiumindustrie en smelterijen gebruikt worden. Het biedt een hoge weerstand tegen afschuiven, verbeterde corrosiebescherming en verdraagzaamheid met afdichtingen voor een uitstekende smering van de pomp waardoor de levensduur van de apparatuur verlengd kan worden.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pyrotec HFC 46 heeft de volgende mogelijke voordelen:

  • Intrinsieke bescherming bij brandgevaar
  • Uitstekende antislijtage eigenschappen voor een bevordering van de verlenging van de levensduur van onderdelen
  • Lange levensduur vloeistof door een hoge weerstand tegen oxidatie
  • FM-goedgekeurd als een brandwerende industriële vloeistof.

 

Toepassingen

Mobil Pyrotec HFC 46 wordt aanbevolen voor gebruik in:

- Hydraulische systemen die gebruikmaken van zuiger-, tandwiel- en schottenpompen

- Hydraulische en oliecirculatiesystemen die werkzaam zijn in omstandigheden onderhevig aan brandgevaar

 

Specificaties en goedkeuringen

 

Mobil Pyrotec HFC 46 voldoet aan of overtreft de vereisten van: 
ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)X
FM Globale Standaard 6930X

 

Typische eigenschappen 

Mobil Pyrotec HFC 46 
Viscositeit, ASTM D 445, cSt bij 40°C46,0
Viscositeitsindex, ASTM D 2270195
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 (max)-50,0
Kopercorrosie, 24 uur bij 50ºC ISO 21601B
Kleur, zichtbaarRood

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.