Mobil Rarus™ PE KPL 201

Mobil industrial , Belgium

Ethyleen en co-monomeer compressor olie.

Productbeschrijving

Mobil Rarus™ PE KPL 201 is een kleurloze olie van medium viscositeit waarvan de viscositeit iets boven de ISO VG 100 ligt. Deze olie is samengesteld uit zuivere, verzadigde koolwaterstoffen (witte oliën) en verrijkt met additieven die de wrijving verminderen en vrije radicalen vasthouden.

 

Eigenschappen en Voordelen

  • Lage reactiviteit van de olie moleculen. Geen beïnvloeding van de polymerisatie reactie.
  • Uiterst zuivere componenten. Veroorzaakt geen verkleuring of geur in het polymeer eindproduct.
  • Basisolie goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen. Geschikt voor de productie van polymeren voor voedselverpakkingen.
  • Minder stilstand voor onderhoud.
  • Lage polariteit. Geschikt voor de productie van polymeren voor elektrische isolatie en dunne folie (plastic tassen).

 

Toepassingen

Mobil Rarus PE KPL 201 is specifiek ontworpen voor het smeren van hoge druk ethyleen of co-monomeer compressoren. Kan worden ingezet tot 3400 bar, afhankelijk van het injectiesysteem en de temperatuur.

Mobil Rarus PE KPL 201 is geformuleerd voor de meest veeleisende toepassingen. De viscositeit en samenstelling zijn afgestemd op de hoge druk van ethyleen compressoren voor de LDPE productie. De toename van viscositeit bij hoge druk blijft laag genoeg om voor een adequate stroming van smeerolie te zorgen.

Toevoegingen voorkomen ook een voortijdige polymerisatie van reactieve gas componenten en verontreinigingen in de compressor zelf, die kunnen leiden tot het vormen van neerslag en uiteindelijk tot smeringsproblemen. Toevoegingen verminderen ook de wrijvingsverliezen en de slijtage van de lagers. Als gevolg daarvan komt het stoppen voor onderhoud minder vaak voor.

 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Rarus PE KPL 201 bereikt of overtreft de eisen van:

NSFH1 146247

 

Mobil Rarus PE KPL 201 is geregistreerd volgens de eisen van:

FDA21 CFR 178.3570

FDA21 CFR 177.1520

US Pharmacopeia <661> (vol. 1, 2008)

European Regulation (EU) 2015/174
 

Typische eigenschappen

Test Testmethode Eenheid Mobil Rarus PE KPL 201
Dichtheid bij 15 °C (typisch) ASTM D 4052 kg/m3 874
Kinematische viscositeit bij 40 °C (typisch) ASTM D 445 mm2/s 117
Kleur, Saybolt (typisch) ASTM D 156   +27
Vlampunt (typisch) ASTM D 92 °C 230
Stolpunt (max) ASTM D 97 °C - 12
Zuurgetal (typisch) ASTM D 974 mg KOH/g 0,5
Watergehalte (max) ASTM D 6304 max ppm 100

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze, in de bedoelde installatie, wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet, of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.