Mobil SHC™ Gear 320 WT

Mobil industrial , Belgium

Geavanceerde tandwielolie voor windturbines
DNV logo

Productbeschrijving

De Mobil SHC™ Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines is een volledig synthetische industriële tandwielolie ontwikkeld om een optimale materiaalbescherming te bieden aan tandwielkasten van windturbines en een verlengde levensduur van het smeermiddel, zelfs onder zware omstandigheden.

De volgende generatie PAO (polyalphaolefine) technologie van ExxonMobil werd gekozen om zijn uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en thermische eigenschappen. Deze exclusieve synthetische basisvloeistof is de basis voor een nieuwe, gebalanceerde formulering voor tandwielolie en is in vergelijking met andere synthetische tandwieloliën voordelig voor de viscositeitsindex bij micropitting, en de luchtafscheidende eigenschappen en vloeibaarheidseigenschappen bij lage temperaturen.

 

De Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines bevat een wetenschappelijk geconstrueerde additieventechnologie ontwikkeld om een gebalanceerde prestatie te bieden op alle gebieden. Mobil SHC Gear 320 WT biedt vooral een hoge mate van weerstand tegen micropitting en een uitstekende roest- en corrosiebescherming.

 

Mobil SHC Gear 320 WT is bovendien in het kader van een toegenomen focus binnen de industrie op White Etching Cracks (WEC) waarvan sommige windturbines last hebben, onderworpen aan uitvoerig wetenschappelijk onderzoek om de prestaties in verband met WEC te evalueren.  Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines is de eerste olie die door het toonaangevende certificeringsinstantie DNV-GL onafhankelijk gecertificeerd is als product dat niet bijdraagt aan de aan olie verwante effecten op White Etching Cracks (WEC).

 

Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines is goedgekeurd door grote Original Equipment Manufacturers (OEM) om in hun apparatuur gebruikt te worden en voldoet aan de voornaamste industrievereisten, inclusief het reinheidsniveau zoals vereist door IEC 61400-4 (ontwerp vereisten voor tandwielkasten in windturbines).

 

Eigenschappen en voordelen

De Mobil SHC synthetische smeermiddelen zijn erkend en gewaardeerd over de hele wereld voor zijn vernieuwing en uitstekende prestaties. Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines werd ontwikkeld in nauwe samenwerking belangrijke fabrikanten (OEM’s) van windturbines, tandwielkasten en lagers om uitstekende prestaties te verzekeren voor snel evoluerende tandwielkasten voor windturbines.

 

Onze wetenschappers hebben een bedrijfseigen combinatie van additieven ontwikkeld dat weerstand biedt tegen traditionele slijtagepatronen zoals invreten en dat tevens bescherming biedt tegen micropitting met een zeer lage neiging naar slib en neerslag. Het exclusieve gebruik van volgende generatie PAO synthetische basisoliën en gebruik van een nieuwe mengtechniek levert gebalanceerde prestatievoordelen voor micropitting, viscositeitsindex, luchtafscheidende eigenschappen en vloeibaarheidseigenschappen bij lage temperaturen.

 

De Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines biedt de volgende voordelen:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende bescherming tegen slijtage door micropitting evenals hoge weerstand tegen traditionele slijtage door invreten

Bevordert verlengde levensduur van tandwielen en lagers in gesloten tandwielkasten die werkzaam zijn onder extreme omstandigheden qua belasting, snelheid en temperatuur

Bevordert minder onverwachte uitval en minder onderhoud - vooral essentieel voor moeilijk bereikbare tandwielkasten

Onafhankelijk gecertificeerd om niet bij te dragen aan met olie verwante effecten van White Etching Cracks (WEC)

Bevordert minder ongeplande stilstand en onderhoud van vroegtijdige problemen met lagers en vervanging van de tandwielkast

Uitstekende schuimbeheersing, zelfs na fijn filteren

Bevordert minder kans op lekkage en lagere impact op het milieu Vermindert/elimineert uitschakeling turbines als gevolg van onjuiste olieniveaus

Uitstekende weerstand tegen degradatie bij hoge temperaturen

Bevordert minder olie verbruik en lagere onderhoudskosten door een verlengde levensduur van de olie en verlengde verversingsperioden

Geformuleerd met bedrijfseigen Extreme Pressure-technologie met een laag sulfurgehalte, voor weinig afzettingen, slibvorming en verenigbaarheid met onderdelen

Biedt een betere bescherming van apparatuur en langere verversingsintervallen voor geoptimaliseerde onderhoudskosten

Uitstekend reinheidsniveau, beter dan -/14/11 (ISO 4407)

Bevordert een soepele, probleemloze werking in alle bedrijfsomstandigheden

Bevordert een lagere extra filtering on-site en verwante kosten

Goedgekeurd voor verschillende apparatuur en uitstekende verenigbaarheid met minerale tandwieloliën

Biedt een wijde reeks OEM-fabrikanten van windturbines prestaties

Staat een geconsolideerde en vereenvoudigd voorraadbeheer van tandwielolie toe en optimalisatie in gemengde turbine-activiteiten

 

Toepassingen

De Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines wordt aanbevolen voor de smering van de hoofdtandwielkasten in krachtopwekkingssystemen van windturbines. De olie wordt vooral aanbevolen voor toepassingen die last kunnen hebben van micropitting: vooral zwaarbelaste tandwielkasten met oppervlakte geharde tanden die meestal gebruikt worden in windturbines. Het kan ook gebruikt worden bij tandwieltoepassingen waar extreem hoge en/of lage temperaturen en ernstige corrosie verwacht kan worden. Mobil SHC Gear 320 WT geavanceerde tandwielolie voor windturbines biedt vergeleken met conventionele tandwieloliën een betere smering van rollende lagers in een tandwielkast.

 

De toepassingstemperatuur van Mobil SHC Gear 320 WT ligt tussen -35ºC en 100ºC.

 

Typische toepassingen zijn:

•  Windturbines, vooral onderdelen die zwaarbeladen of onderhevig aan schokbelasting zijn, ver afgelegen onderdelen en die werkzaam zijn in extreme temperaturen

•  Hulptandwielkasten in windturbines zoals tandwielmotoren voor “pitch” en “yaw drives”

 

Toepassingsoverweging: hoewel Mobil SHC Gear 320 WT verenigbaar is met op minerale olie gebaseerde producten wordt het aanbevolen om systemen grondig schoon te maken en door te spoelen voordat op Mobil SHC Gear 320 WT wordt overgegaan om de maximale prestatievoordelen te bereiken.

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

CN Gpower

Delijia

DNV-GL

Eickhoff

Envision

GE Renewable Energy

Goldwind

Hitachi

Ishibashi Manufacturing

Mitsubishi Heavy Industries

Mitsui Miike Machinery

Moventas

Nordex

Senvion

Suzlon

Wikov

Winergy

ZF Wind Power

NGC

TYHI(Taiyuan Heavy Industry)

Siemens Gamesa Renewable Energy

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

AGMA 9005-F16

DIN 51517-3:2018-09

IEC 61400-4 :2012(E)

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

ISO L-CKSMP (ISO 12925-1:2018)

Niet giftig voor waterorganismen volgens de GESAMP evaluatieprocedure

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018)

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

ISO 320

Dichtheid bij 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,851

Emulsie, tijdsduur tot 37 ml water, 82 C, min, ASTM D1401

15

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

256

Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892

0

Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892

0

FZG Micropitting, Fail Stage, Rating, FVA 54

>10

FZG Micropitting, GFT-Class, Rating, FVA 54

Hoog

FZG Scuffing, A/8.3/90, Fail Stage, Rating, DIN 51354

14+

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

343

Stolpunt, °C, ASTM D5950

-45

Roest Karakteristiek Procedure B, ASTM D665

PASS

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

189

ISO 4406 reinheid, klasse ISO 4407

-/14/11

 

Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.