Mobiltherm 600 Series

Mobil industrial , Belgium

Warmteoverdrachtoliën

Productbeschrijving

Mobiltherm warmteoverdrachtoliën zijn goed presterende producten die bestemd zijn om gebruikt te worden in gesloten systemen voor indirecte verwarming. Ze worden aanbevolen voor gebruik in systemen (zonder warm contact met zuurstof) voor indirecte verwarming en koeling in allerhande industriële processen.

 

Mobiltherm warmteoverdrachtoliën zijn geformuleerd met sterk geraffineerde basisoliën die weerstand bieden tegen thermische scheurvorming en chemische oxidatie. Ze hebben een hoge thermische stabiliteit en kunnen een zeer lange levensduur hebben zonder neerslagvorming  of toename van de viscositeit.

 

Mobiltherm warmteoverdrachtoliën hebben een goede efficiënte overdracht van warmte en viscositeit en zijn gemakkelijk verpompbaar bij zowel start- als bedrijfstemperaturen. Ze tonen specifieke warmte en hoge thermische geleidbaarheid voor een snellere warmtespreiding. Vanwege de weerstand tegen thermische scheurvorming bij aanbevolen werktemperaturen neemt het vlampunt van deze oliën tijdens het gebruik niet aanzienlijk toe.

 

Eigenschappen en voordelen

De Mobiltherm 600 Serie biedt de volgende voordelen:

Mobiltherm is één van de specialiteitsmerken van Mobil die een reputatie hebben verworven als kwaliteitsproduct en betrouwbaar zijn in de meest moeilijke toepassingen.  Moderne raffinaderijtechnieken zijn een belangrijke factor voor het verstrekken van uitstekende producteigenschappen.

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoge weerstand tegen thermische scheurvorming en decompositie

Geen slibvorming en cokesvorming en minimale belemmering van de warmteoverdracht en minimalisatie van onderhoudsbehoeften

Uitstekende thermische eigenschappen

Een hoge warmteoverdrachtssnelheid en een verbeterde efficiëntie en lagere bedrijfskosten

Goede thermische en oxidatiestabiliteit

Langdurige probleemloze levensduur en minder stilstand

Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen

Gemakkelijke start van koude systemen

 

Toepassingen

Toepassingsoverweging: Mobiltherm warmteoverdrachtoliën dienen niet gemengd te worden met andere oliën, want dit zal de uitstekende thermische- en oxidatie stabiliteit in het gedrang kunnen brengen, hetgeen kan resulteren in een wijziging in andere eigenschappen en bemoeilijkt analyses voor de bepaling van de bruikbare levensduur van de olie. Indien de olie boven de aanbevolen werktemperatuur wordt gebruikt, kan zich een gasbel vormen, tenzij de installatie ontworpen is om bij hogere temperatuur te werken, door het onder druk houden met een inert gas zoals stikstof. Bij een hogere temperatuur wordt de levensduur van de olie verkort, omdat de thermische afbraak aanzienlijk toeneemt terwijl de temperaturen boven de aanbevolen grens stijgen. In een goed ontworpen installatie moet de temperatuur van de oliefilm in het verwarmingselement ongeveer 15°C  tot 30°C boven de bulkolie temperatuur worden gehouden. Een hogere temperatuur zal de levensduur van de olie verkorten en er kan slibvorming en cokesvorming optreden die de warmteoverdracht kan belemmeren.

 

Zoals met andere minerale oliën mogen Mobiltherm warmteoverdrachtoliën enkel gebruikt worden in installaties voorzien van een circulatiepomp. Systemen waar enkel convectie de verplaatsing van de olie verzorgt, geven onvoldoende stroming om lokale oververhitting tegen te gaan, met een snelle ontaarding van de olie tot gevolg. Verder worden deze oliën niet aanbevolen voor gebruik in open installaties waar warme olie in direct contact met lucht staat. Indien ze lekken of verstuiven via openingen, kan warme Mobiltherm spontaan gaan ontbranden.

 

De Mobiltherm 600 serie kan in open en gesloten systemen gebruikt worden bij een aanbevolen temperatuur van de bulkolie van:

 

     •  Mobiltherm 603: Gesloten systemen (tot 285º C), Open systemen (tot 150º C)

     •  Mobiltherm 605: Gesloten systemen (tot 315º C), Open systemen (tot 180º C)

     •  Mobiltherm 610: Gesloten systemen (tot 315º C), Open systemen (tot 250º C)

     •  Mobiltherm 611: Gesloten systemen (tot 315º C), Open systemen (tot 275º C)

 

en de aanbevolen temperatuurreeksen van de oliefilm zijn:

 

     •  Mobiltherm 610: Gesloten systemen (tot 330º C), Open systemen (tot 265º C)

     •  Mobiltherm 611: Gesloten systemen (tot 330º C), Open systemen (tot 290º C)

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

603

605

610

611

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Stolpunt, °C, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

05-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.