Univis HVI Series

Mobil industrial , Belgium

Hydraulische vloeistoffen met een hoge viscositeitsindex

Productbeschrijving

Univis HVI is een serie anti-slijtage hydraulische oliën die gekenmerkt worden door hun ongewoon hoge viscositeitsindex. Ze zijn ontwikkeld om een nauwe viscositeitscontrole te behouden in een breed temperatuur toepassingsgebied. Univis HVI worden vanwege hun weerstand tegen een viscositeitswijziging aanbevolen voor hydraulische systemen die onderworpen zijn aan brede temperatuurschommelingen. Veel van deze systemen zijn gevoelig voor wijzigingen in de viscositeit van de hydraulische olie aangezien ze voor de hydraulische nauwkeurigheid afhankelijk zijn van uniforme viscositeit. Ze vertonen optimale stromingseigenschappen bij temperaturen onder het vriespunt en de oliën zijn bestand tegen afschuiven en viscositeitsverlies zodat de efficiëntie van het systeem behouden blijft en de lekkage van de interne pomp geminimaliseerd wordt bij hoge bedrijfstemperaturen en druk. Deze hydraulische oliën met een hoge kwaliteit bieden tevens een zeer goede anti-slijtagebescherming voor hoge druk zuiger-, schotten- en tandwielpompen. De Univis HVI oliën zijn ontwikkeld met een uitstekende oxidatiestabiliteit die neerslagvorming vermindert en de prestaties van de pomp en kleppen verbetert. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met de grootste fabrikanten om te voldoen aan de strikte eisen van zware hydraulische systemen die hoge druk en hoge rendement pompen gebruiken en andere kritische hydraulisch systeemcomponenten.

 

Eigenschappen en voordelen

Univis HVI oliën bieden een uitstekende viscositeitsbeheersing in een breed temperatuurbereik. Door de uitstekende oxidatieweerstand wordt de levensduur van de olie en de filter verlengd terwijl tevens een uitzonderlijk schoon systeem verzekerd wordt. Hun hoge mate van anti-slijtage en uitstekende filmsterkte resulterend in een uitzonderlijke prestatie van de apparatuur die niet alleen leiden tot minder storingen maar ook de productiecapaciteit helpen te verbeteren. Door de gecontroleerde waterafscheiding hebben de oliën een goede werking in systemen die verontreinigd zijn met kleine hoeveelheden water en wordt het afscheiden van grotere hoeveelheden water bevordert.

 

De Univis HVI oliën bieden de volgende voordelen:

•  Een ongewoon hoge viscositeitsindex en uitstekende eigenschappen op het gebied van viscositeitsbeheersing verbetert de nauwkeurigheid van de machine en vermindert het koppel

• Het zeer lage stolpunt zorgt voor het behoud van een goede vloeibaarheid bij lage temperaturen

•  Geschikt voor gebruik in hydraulische apparatuur die werkzaam zijn in zeer koude omstandigheden, zoals koelcellen en mobiele apparatuur die werkzaam zijn in zeer koude klimaten.

• Hoge prestaties en een soepele hydraulische werking als gevolg van uniforme viscositeitsbeheersing, snelle ontluchtende eigenschappen, zeer goede schuimbeheersing en goed waterafscheidend vermogen

•  Uitstekende roest- en corrosiebescherming vermindert de negatieve effecten van vocht op systeemonderdelen

•  Effectieve oxidatiestabiliteit vermindert afzettingen en verbetert de prestaties van kleppen

 

Toepassingen    

•  Hydraulische systemen die essentieel zijn voor uniforme hydraulische olieviscositeit in een breek temperatuurbereik

     •  Hydrostatische transmissie en dashpot.

     •  Ze kunnen ook gebruikt worden in fijnapparatuur en andere mechanismen waar het ingangsvermogen beperkt is en een stijging van het koppel als gevolg van de verdikking van het smeermiddel niet toegestaan is

     •  Om neerslagvorming te verminderen indien er precisie servokleppen gebruikt worden

     •  Systemen waar koude start en hoge werktemperaturen gebruikelijk zijn

     •  Systemen die een hoge belastinggraad kennen en anti-slijtage bescherming verlangen

     •  Toepassingen waar roest- en corrosiebescherming een plus is zoals systemen waar kleine hoeveelheden water onvermijdelijk zijn

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

13

26

Koper Strip Corrosie, 3 uur bij 100°C, ASTM D130

1A

1A

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematische viscositeit bij -40 C, mm2/s, ASTM D445

371

896

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-60

-60

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

404

376

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.