Univis HVI Series

Mobil industrial , Belgium

Hydraulische vloeistoffen met een hoge viscositeitsindex

Productbeschrijving

UNIVIS™ HVI 13 en 26 zijn ontwikkeld om uitstekende viscositeitsbeheersing te bieden in toepassingen waar omgevingstemperaturen sterk kunnen variëren, van koud tot warm. Naast een ruim werkgebied bieden deze vloeistoffen een uitstekende slijtagebescherming, goede roes- en corrosiebescherming, schuimbeheersing, luchtafscheidend vermogen en een uitstekende weerstand tegen oxidatie. Deze prestatie-eigenschappen leveren een bijdrage aan de bescherming die nodig is om hydraulische systemen efficiënter te laten werken in een wijde reeks gebruikstemperaturen.

 

Eigenschappen en voordelen

UNIVIS HVI 13 en 26 zijn ontwikkeld om de volgende eigenschappen en potentiële voordelen te bieden:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Hoge viscositeitsindex - een breed bereik bedrijfstemperaturen

Uitstekende vloeibaarheid voor starten bij lage temperaturen, een verbeterde viscositeitsbescherming voor pomponderdelen die werkzaam zijn bij zowel lage als hoge temperaturen

Effectieve schuimbeheersing en luchtafscheidend vermogen

Snelle luchtafscheiding wat bijdraagt aan de bescherming van onderdelen tegen cavitatie, slijtage en overtollige warmte

Uitstekende oxidatiestabiliteit

Helpt onderdelen schoon te houden en bevordert minder slibvorming en lakafzetting die de hydraulische efficiëntie en levensduur verminderen. Kan bijdragen aan een verlengde levensduur van de olie en minder onderhoudseisen

Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie

Bevordert een betere levensduur van onderdelen en minder gebreken als gevolg van roest- en corrosieschade aan systeemonderdelen

Goede slijtagebescherming

De slijtagewaarde van de onderdelen wordt verminderd en dit kan leiden tot een verbeterde levensduur van onderdelen en minder onderhoud

 

Toepassingen

     •  Stationaire en mobiele hydraulische systemen die werkzaam zijn in een wijde reeks omgevingstemperaturen en omstandigheden, binnen en buiten

     •  Systemen waar betrouwbaar starten bij koud weer een essentieel vereiste is

     •  Werkzaamheden waarbij consolidatie en vereenvoudiging van smeermiddelen vereist is

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

13

26

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematische viscositeit bij -40 C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Kinematische viscositeit bij -54 C, mm2/s, ASTM D445

4400

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

13,5

25,8

Stolpunt, °C, ASTM D97

<-66

-60

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

404

375

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

11-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.