Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Belgium

Synthetische motorolie

Productbeschrijving

De Mobil Super™ 3000 serie is een synthetische motorolie die ontwikkeld is om uitstekende bescherming te bieden.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 is een motorolie met hoge prestaties, geformuleerd om een lange levensduur van de motor te bieden in hedendaagse benzine- en dieselvoertuigen die uitgerust zijn met nabehandelingssystemen (bijv. DPF) die een olie met een lage viscositeit vereisen om geavanceerde brandstofbesparing te realiseren.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 is ontwikkeld om bij te dragen aan:

- brandstofbesparing in zowel diesel- als benzinemotoren

- een schonere motor en het voorkomen van slibvorming

- bescherming tegen hoge temperaturen en slijtage

- verbeterde prestaties bij koude start

 

Toepassingen

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 wordt aanbevolen voor nieuwe opkomende Europese diesel- en benzinevoertuigen waar een SAE 0W-20 viscositeitsklasse vereist is. Het voldoet aan of overtreft de vereisten van Volkswagen voor de onderstaande normen. Deze specificaties zijn niet achterwaarts compatibel met eerdere VW-specificaties.

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

VW 508 00

VW 509 00

 

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

ACEA C5

API SN PLUS

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

SAE 0W-20

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

8,1

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

41,4

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-45

Fosforgehalte % ASTM D4951

0,08

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,842

Asgetal, mass%, ASTM D874

0,8

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

10-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.