Mobilube™ FE Plus NG 75W-85

Mobil passenger-vehicle-lube , Belgium

Volledig synthetische automobielolie voor assen

Productbeschrijving

Mobilube™ FE Plus NG 75W-85  is een hypoïde tandwielolie geformuleerd met basisoliën van een hoge kwaliteit en een geavanceerd additievensysteem.  Dit product is specifiek ontwikkeld voor gebruik in de assen van personenwagens van Mercedes Benz en andere toepassingen zoals gespecificeerd in MB 235.7, MB 235.74 of MB 239.71.

 

Eigenschappen en voordelen

Hedendaagse aandrijftoepassingen stellen hogere verwachtingen aan smeermiddelen. Hogere snelheden, hoger koppel en een zwaardere belasting vereisen een verbeterde formulering om de levensduur van apparatuur te maximaliseren en bedrijfskosten te optimaliseren. Langere service intervallen stellen hogere eisen aan de tandwielolie waardoor effectieve basisoliën en additievensystemen vereist zijn. Mobilube FE Plus NG 75W-85 is zo samengesteld om aan deze uitdagingen te voldoen. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Goede thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen

Lange levensduur van tandwielen en lagers door minimale afzettingen

Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie

Een lange levensduur van de afdichtingen

Goede smering bij lage temperaturen

Lange levensduur onderdelen

Lage SAE viscositeitsklasse en verbeterde wrijvingseigenschappen

Minder slijtage bij starten en gemakkelijke start

 

Geoptimaliseerde efficiëntie assen

 

Potentiele brandstofbesparing

 

Specificaties en goedkeuringen 

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

MB-blad 235.7

MB-blad 235.74

MB-blad 239.71

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 75W-85

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

204

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-54

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

176

Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983

40800

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

67,2

Dichtheid bij 15 C, kg/m3, ASTM D4052

854

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

10-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.