Mobil ATF SHC™

Mobil passenger-vehicle-lube , Belgium

Synthetische automatische transmissievloeistof met superieure prestaties

Productbeschrijving

Mobil ATF SHC™ is een synthetische vloeistof voor automatische transmissies met superieure prestaties en is ontwikkeld om aan de veeleisende vereisten te voldoen van automatische transmissies die werkzaam zijn in zware, zwaarbelaste toepassingen werkzaam bij hoge temperaturen. De intrinsiek hoge viscositeitsindex en stabiliteit van Mobil ATF SHC biedt bescherming tegen thermische afbraak bij hoge werktemperaturen, terwijl tevens uitstekende prestaties geboden worden bij omgevingstemperaturen lager dan "40ºC.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil ATF SHC combineert gesynthetiseerde koolwaterstoffen in de basisolie met een gebalanceerd additievensysteem om een aanzienlijk hoger prestatieniveau te bieden dan conventionele vloeistoffen. Deze vloeistof voor automatische transmissies heeft een lange levensduur, biedt een verbeterde reinheid van de transmissie, een uitstekende schakelprestatie en een verlengde levensduur van de transmissie onder alle werkomstandigheden en prestatieniveaus. Belangrijke eigenschappen en voordelen:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Verbeterde langdurige wrijvingseigenschappen

Verbetert en verlengt de efficiëntie van de transmissie, soepel schakelen en mogelijk een beter brandstofrendement

Uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

Houdt versnellingsbakken schoon voor een langere levensduur en prestaties in zelfs de zwaarste rijomstandigheden

Uitstekende filmsterkte en anti-slijtage eigenschappen.

Aanzienlijke slijtage vermindering en langere levensduur van de transmissie

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

Bevordert een snelle en betrouwbare smering bij omgevingstemperaturen onder "40º C

Uitzonderlijke afschuifstabiliteit.

Behoud van viscositeit onder zelfs de zwaarste heavy-duty werkomstandigheden en hoge bedrijfstemperaturen

Verenigbaar met minerale ATF-vloeistoffen en alle gebruikelijke afdichtingsmaterialen

Minder bezorgdheid bij noodsituaties waarin bijgevuld moet worden en biedt uitstekende controle bij lekkages

 

Toepassingen

Mobil ATF SHC wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in moderne transmissies met hoge prestaties die werkzaam zijn in zware, zwaarbelaste toepassingen werkzaam bij hoge temperaturen of een koud klimaat. Het is ideaal voor handgeschakelde versnellingsbakken die ontworpen zijn voor ATF-vloeistoffen en het biedt uitstekende schakelprestaties en bescherming onder zelfs de zwaarste werkomstandigheden.

 

Specificaties en goedkeuringen

Het product voldoet volgens ExxonMobil aan het volgende kwaliteitsniveau:

Allison C-4

Caterpillar TO-2

GM DEXRON IIE

Renk Doromat

 

Dit product is goedgekeurd door de volgende fabrikanten:

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MB-blad 236.8

R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Uiterlijk, visueel

Rood

Brookfield viscositeit bij -40 C, mPa.s, ASTM D2983

7000

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052

0,839

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

210

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,4

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

33

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-51

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

200

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.