Mobil Coolant Ready Mixed -36°C

Mobil ancillary , Netherlands

Uitstekend presterende koelvloeistof

Productbeschrijving

Mobil Coolant Ready Mixed is een uitstekend presterende koelvloeistof die is ontworpen om efficiënte bescherming te bieden tot -36 °C tijdens winterse omstandigheden. Het is een kant-en-klaar product dat bestaat uit 50 % Mobil Antifreeze en 50 % water.

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Coolant Ready Mixed bevat monoethyleen glycol en helpt om gedurende een periode van 2 jaren bevriezing in de winter en oververhitting in de zomer te voorkomen. Het biedt ook uitstekende bescherming tegen corrosie .

 

Toepassingen

Mobil Coolant Ready Mixed is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen BS 6580-1992. Mobil Coolant Ready Mixed mag niet worden vermengd met andere motorkoelvloeistoffen. De meeste koelvloeistoffen zijn een mengsel van nauwkeurig op elkaar afgestemde verschillende corrosieremmers. Het mengen van koelvloeistoffen met verschillend samengestelde corrosierremmers kan leiden tot een verlies van corrosiebescherming.

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Coolant Ready Mixed is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen aan de volgende industriespecificaties 
BS6580-1992X

 

Typische eigenschappen

Mobil Coolant Ready Mixed 
KleurFluorescerend groen
Dichtheid bij 20 °C, g/cm31.08
Kookpunt, °C› 110
Vlampunt, °C› 115
pH-waarde7.5
Reserve alkaliniteit (M/10HCl), ml10
Watergehalte, % max49

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet , of worden door de verkoper geleverd aan klanten indien en voor zover wettelijk verplicht. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo en het Pegasus ontwerp zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.