Mobil Hydraulic 10W

Mobil commercial-vehicle-lube , Netherlands

Hoog presterende hydraulische olie

Productbeschrijving

Mobil Hydraulic 10W is een hoog presterende hydraulische olie geformuleerd op basis van geavanceerde basisoliën en een gebalanceerd additievensysteem ontworpen om aan een brede reeks van eisen voor zwaarbelaste hydraulische systemen te voldoen. Dit product is specifiek ontworpen gebruikmakend van een effectieve balans tussen asloze dispersanten en metallische detergenten, gecombineerd met inhibitoren gericht op het beheersen van oxidatie, slijtage, corrosie en roest. Mobil Hydraulic 10W wordt gebruikt in een brede reeks hydraulische weg- en terreintoepassingen.

Mobil Hydraulic Oil 10W deelt een gemeenschappelijke formule met Essolube Hydraulic Oil 10W.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac Hydraulic 10W biedt uitstekende prestaties in een brede reeks hydraulische systemen en componenten opgebouwd uit uiteenlopende metaalsoorten. Dit product biedt tevens een effectieve lage en hoge temperatuursprestatie dankzij de hoge viscositeitsindex. De uitstekende weerstand tegen oxidatie brengt goede prestaties bij hogere temperaturen en verlengde verversingsintervallen. Hoge antislijtage bescherming resulteert in verlengde levensduur van apparatuur en minder defecten. Mobil Delvac Hydraulic 10W is verenigbaar met andere motoroliën in geval van onbedoelde vermengingen. De belangrijkste voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Goede bescherming tegen indikken, neerslagvorming bij hoge temperaturen, lakvorming en oliedegradatie

Schonere hydraulische systemen

Minder slijtage, met name in vanen en regelkleppen

Bescherming tegen hangen van vanen

Verlengde verversingsintervallen met olieanalyse

Goede slijtagebescherming

Vermindert voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van machines

Goede prestaties bij een wijde reeks temperaturen

Vermindert slijtage bij koude opstarttemperaturen

Effectief smerende filmsterkte bij hoge temperaturen

Beschermt tegen roest en corrosie

Langere levensduur apparatuur en lagere onderhoudskosten

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  Hydraulische systemen en componenten toegepast in machines van vooraanstaande Amerikaanse, Europese en Japanse fabrikanten

     •  Hydraulische systemen waar uiteenlopende omgevingstemperaturen voorkomen

     •  hydraulische systemen met tandwielen en lagers waar goede antislijtage eigenschappen noodzakelijk zijn

     •  Terrein- en wegtoepassingen waaronder wegtransport, bouw, mijnbouw, (steen)groeven en landbouw

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API CD

API SF

Eaton 35VQ25

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 10W

Asgetal, mass%, ASTM D874

0,5

Dichtheid bij 15 C, kg/l, ASTM D4052

0,877

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

6,1

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

37,7

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-30

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

4

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

107

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.