Mobil Delvac™ 1 Gear Oil  LS 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Netherlands

Volledig synthetisch smeermiddel voor sliplimiterende tandwielkasten

Productbeschrijving

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 is een volledig synthetisch sliplimiterend smeermiddel voor tandwielen, samengesteld uit synthetische basisoliën en een geavanceerd additievensysteem. Het is ontwikkeld voor lichte en zware aandrijfsystemen en biedt een uitstekend belastingvermogen in assen en eindaandrijvingen waar extreme druk en schokbelasting verwacht worden. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 biedt een uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, hoge viscositeitsindex (VI), een extreem laag stolpunt en vloeibaarheid bij lage temperaturen.  Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 is geschikt voor service fill in veel hypoïde differentiëlen met sliplimitering.

 

Eigenschappen en voordelen

Moderne technologie heeft een grote verbetering teweeggebracht in de capaciteiten van zware apparatuur op de weg en terreintoepassingen op het gebied van belasting, koppel, snelheid, besturing en betrouwbaarheid door innovatieve constructies van de aandrijflijn.  Deze constructies zijn aanzienlijk veranderd en hebben de eisen verhoogd die aan smeermiddelen voor aandrijfsystemen gesteld worden om betere prestaties te leveren, waaronder vermogen tot sliplimitering, verhoogde productiviteit en verlaging van bedrijfskosten.  Voor zwaarbelaste eindaandrijvingen zijn wrijvingscontrole, slijtagebescherming, thermische stabiliteit, stabiliteit tegen afschuiving, roest- en corrosiebescherming en bescherming van afdichtingen eigenschappen die optimaal in evenwicht moeten zijn om een verlengde levensduur van de tandwielen en afdichtingen, soepele werking, brandstofbesparing en een hoge koppeltolerantie in een ruim toepassingsgebied. Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90  is ontwikkeld om uitstekende prestaties en lage smeringskosten te bieden in veel moderne zware eindaandrijvingen met sliplimitering.  De belangrijkste mogelijke voordelen zijn:

 

Eigenschappen

Pluspunten en mogelijke voordelen

Uitstekende thermische stabiliteit en weerstand tegen oxidatie bij hoge temperaturen

Lange levensduur van tandwielen en lagers door minimale afzettingen

Een lange levensduur van de afdichtingen

Uitstekende bescherming tegen slijtage bij lage snelheid/hoog koppel en krasvorming bij hoge snelheid

Bestand tegen hoge lasten

Draagt bij aan lagere onderhoudskosten en een lange levensduur van apparatuur

Uitzonderlijke afschuifstabiliteit

Olieviscositeits- en filmbestendigheid onder zware gebruiksomstandigheden om zo slijtage te voorkomen

Verbeterde wrijvingseigenschappen

Draagt bij aan een hoger brandstofrendement en lagere bedrijfskosten

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen vergeleken met minerale oliën

Draagt bij aan minder slijtage en gemakkelijke start

Goede weerstand tegen schuimvorming

Behoud van de filmsterkte voor betrouwbare smering

Compatibel met normale auto-afdichtingen en -pakkingen

Minimale lekkage en minder verontreiniging

 

Toepassingen

Door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in:

     •  Zware handgeschakelde transmissies, assen, eindtransmissies en service-fill toepassingen in veel differentiëlen met sliplimitering die API GL-5-prestaties vereisen

     •  Licht en zwaarbelaste vrachtwagens, bussen en bestelwagens

     •  Terreintoepassingen waaronder: bouw, mijnbouw, steengroeven en landbouw

     •  Andere zware industriële transmissies, waaronder hypoïde en wormwieloverbrengingen die werkzaam zijn in omstandigheden waar hoge snelheid/schokbelasting, hoge snelheid/laag koppel en/of lage snelheid/hoog koppel voorkomen

     •  Eerste vulling, bijvulling of verversing van differentiëlen, eindaandrijvingen,verdeelbakken en andere overbrengingstoepassingen waar een smeermiddel dat voldoet aan API GL-5, multipurpose, of EP-tandwielolie wordt aanbevolen

     •  Aanbevolen voor apparatuur zoals liervertraging en rupsvoertuig-aandrijfassen die worden gebruikt bij zeer lage temperaturen

     •  Niet aanbevolen voor toepassingen waar API GL-4 is voorgeschreven

     •  Niet bestemd voor gebruik in automatische, handgeschakelde, of semi-automatische versnellingsbakken waar een motorolie of een automatische transmissievloeistof wordt aanbevolen

     •  Wanneer verlengde onderhoudsbeurten en garanties vereist zijn

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:

API GL-5

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

 

Klasse

SAE 75W-90

Dichtheid bij 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

214

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,0

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

94,2

Stolpunt, ºC, ASTM D97

-48

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

153

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

06-2023

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.