Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Netherlands

Transmissieolie voor superieure prestaties

Productbeschrijving

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 is een SAE 75W-90, volledig synthetische olie voor manuele transmissies. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 heeft uitstekende viscositeit/temperatuureigenschappen.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is geformuleerd met een geavanceerd additiefsysteem dat uitstekende temperatuurstabiliteit en slijtagebestendigheid levert. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT handhaaft, vergeleken met conventionele transmissieoliën, lagere temperaturen in de transmissie. Het wordt aanbevolen voor de meeste manuele transmissies, en mild hypoïde assen, waar geen API GL-5-olie vereist is. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is geschikt voor gebruik bij transmissies (versnellingsbakken) waar oliën blootgesteld worden aan zeer hoge temperaturen onder zware belasting.

 

Toepassingen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT is goedgekeurd met het oog op de Mercedes-Benz specificatie MB 235.11 voor Actros manuele transmissies, inclusief die met hulpversnellingsbakken.

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT heeft de volgende fabrikants goedkeuringen:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typische eigenschappen

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
SAE klasseSAE 75W-90
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt @ 40°C96.3
cSt @ 100°C14.7
Brookfield Viscositeit bij -40°C, cP max.59000
Stolpunt, °C, ASTM D 97-45
Vlampunt, °C, ASTM D 92 min.179
Viscositeitsindex, ASTM D 2270159

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp, en Mobiltrans MBT zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.