Mobilfluid 422

Mobil commercial-vehicle-lube , Netherlands

Universele Tractorolie voor extra hoge prestaties

Productbeschrijving

Mobilfluid 422 is een universele tractorolie voor extra hoge prestaties en is ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor transmissie- en hydraulische oliën of om deze te overtreffen. Dit product is geformuleerd voor bijvullen en verversingen van versnellingsbakken, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van landbouw- en industriële tractoren en andere mobiele machines en speciaal voor machines met natte remmen. Dit product is ontworpen met speciale wrijvingskarakteristieken om piepen en klapperen van natte remmen te voorkomen en draagt bij aan een constante remkracht. Mobilfluid 422 combineert hoge kwaliteit basisoliën met een geavanceerd additiefsysteem om de prestatie te leveren die noodzakelijk is voor de smering van zware belaste versnellingsbakken en eindaandrijvingen.

 

Eigenschappen en Voordelen

De belastingen van zware landbouw- en andere mobiele machines zijn door hogere krachten, snelheden en temperaturen toegenomen. Transmissieoliën moeten hogere prestaties leveren, zorgdragen voor hogere productiviteit en voor verlaging van operationele kosten. Wrijvingskarakteristieken, slijtagebescherming, viscositeitstabiliteit, roest- en corrosiebescherming, en verpompbaarheid zijn eigenschappen die goed op elkaar afgestemd dienen te worden om een verlengde koppelingslevensduur, maximale remvertraging en betrouwbare werking te geven op vlak en hellend terrein en onder een sterk wisselende omgevingstemperaturen.
Mobilfluid 422 geeft uitstekende prestaties in de versnellingsbakken, aangedreven assen, koppelingen, PTO's en hydraulische systemen van mobiele machines.

De belangrijkste voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen and Mogelijke Verbeteringen
Ingebouwde wrijvingskarakteristieken voor natte remmen.Maximale remkracht en minder piepende en stotende remmen. Optimale werking van de koppeling.
Verdraagzaam met koppelingsmaterialen en elastomeren.Langere koppelingslevensduur, verminderde lekkage en goede reactiesnelheid.
Hoge viscositeitindex met verbeterde weerstand tegen afschuiven.Geschikt voor alle seizoenen en constante hydraulische eigenschappen.
Uitstekende bescherming tegen roest, corrosie en metaal etsing.Beschermt machines in natte en vochtige omgevingen en voorkomt voortijdige slijtage.
Uitstekende lage temperatuur eigenschappen.Zorgt voor goede vloeistof circulatie en maakt een goede directe regeling mogelijk onder alle omstandigheden zelfs in koude weersomstandigheden.
Sterke anti-slijtage en "extreme pressure" -eigenschappen.Vermindert slijtage, verlengt machinelevensduur en vermindert onderhoudskosten.
Hoge thermische en oxidatiestabiliteit.Vermindert afzettingen en vervuiling om verstopping van oliekanalen te voorkomen en zorg te dragen voor goede hydraulische bekrachtigingen.
Goede filtreerbaarheid.Houdt systemen schoon en zorgt probleemloze werking.

 

Toepassing

      Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

  • Zware transmissies, differentiëlen, eindaandrijvingen, hydraulische systemen, stuurbekrachtigingen, natte remmen, PTO's en hydrostatische aandrijvingen zoals gebruikt in landbouw, bouw en in industriële toepassingen.
  • Bijvullen en verversen.
  • Brons gesinterde schijfremmen.
  • Niet te gebruiken in automatische transmissies voor personenauto's.
  • Toepassingen waar een API GL-4 of SAE 80 smeermiddel wordt voorgeschreven in alle tandwieloverbrengingen, met uitzondering van hypoid tandwieloverbrengingen.

 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobilfluid 422 voldoet of overtreft navolgende specificaties: 
Case New Holland ESN-M2C 86 B 
Massey Ferguson M-1135 

 

Mobilfluid 422 is aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in toepassingen die vereisen:  
API GL-4

 

Kenmerken

Mobilfluid 422 
SAE Klasse10W-30
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC85
cSt @ 100ºC10.8
Brookfield Viscositeit, cP (@ -18ºC)9,000
Viscositeit Index, ASTM D 2270110
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-30
Vlampunt, ºC, ASTM D 92226
Dichtheid @ 15ºC, kg/l, ASTM D 40520.894

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.
.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobilfluid zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van een van haar ondernemingen.

09-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.