Mobilsol PM

Mobil industrial , Netherlands

Reinigingsmiddel op basis van synthetische oliën voor smeersystemen

Productbeschrijving

Mobilsol PM is een krachtig synthetisch reinigings en dispergeermiddel en wordt toegevoegd aan olie in hydraulische systemen, papiermachines of algemene circulatiesystemen. Het product helpt bij het losmaken van onoplosbare materialen en gomachtige producten ontstaan door olieoxidatie en houdt deze zwevend in de vloeistof. Mobilsol PM verwijdert op doeltreffende wijze afzettingen die in de loop der tijd in reservoirs en pijpleidingen worden afgezet, zodat het systeem weer even efficiënt werkt als in het begin en het materieel beter wordt beschermd.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobilsol PM biedt de volgende voordelen:

Eigenschappen Voordelen en mogelijke voordelen 
Hoger vlampunt dan oplosmiddelen met lage viscositeit op basis van petroleum Kan worden toegevoegd zonder het systeem te stoppen
Stilstand beperkt tot de tijd nodig voor aftappen en bijvullen 
Bevat geen bijtende producten
Beperkte inwerking op afdichtingen, zelfs bij hogere bedrijfstemperaturen 
Vergt geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag of gebruik 
Sterk reinigende werking Reinigt vervuilde systemen door verwijdering van vreemde afzettingen, koolstofhoudend materiaal en slib te bevorderen 
Groot dispersievermogen Houdt contaminatie zwevend en bevordert verwijdering in de filters 
Reiniging van de circulatiesystemen draagt bij aan het verbeteren van het rendement en het verlengen van de levensduur van het materieel

 

Toepassingen

Mobilsol PM dient in overeenstemming met de volgende aanwijzingen gebruikt te worden of u dient de technische dienst van Mobil om advies te vragen:

Mobilsol PM geleidelijk toevoegen aan een vervuild systeem in stappen van 1% (maximum 4%), afhankelijk van de totale inhoud van het systeem.

Laat het mengsel van vuile olie / Mobilsol PM 3 tot 10 werkdagen inwerken en kijk regelmatig de toestand van alle filters na. Extra filtratie units zijn eventueel nodig indien er een grote hoeveelheid afzettingen vrijkomt om de goede werking van het systeem te waarborgen. Olie analyse kan een handig hulpmiddel zijn om te zien hoeveel afzettingen er worden opgenomen in de olie.
Tap het warme systeem af en spoel het door met een kleine hoeveelheid (10% of minder van de inhoud van het systeem) van het nieuwe product.
Vervang alle filters, patronen enz. en vul het systeem met het verse circulatiesmeermiddel.

Indien de pomp- of lagerfabrikant een maximum viscositeit specificeert voor een bepaalde toepassing, dient de viscositeitswijziging veroorzaakt door toevoeging van Mobilsol PM te worden berekend aan de hand van mengtabellen. In bepaalde gevallen moet Mobilsol PM worden vermengd met een olie van een lagere viscositeit vooraleer het product aan de in gebruik zijnde olie toe te voegen.

Opmerking:
Gelieve rekening te houden met de speciale bouw van de apparatuur wanneer u Mobilsol PM in NC [numeriek bestuurde] gereedschapswerktuigen of systemen met servokleppen gebruikt. Zelfs kleine vuildeeltjes in het oplosmiddel / vloeistof mengsel of hierdoor losgeweekte vuildeeltjes kunnen de werking van kleppen in systemen met gevoelige servokleppen negatief beïnvloeden. Voor het reinigen van hydraulische systemen met servokleppen dienen de aanbevelingen van de fabrikant strikt gevolgd te worden.

Mobilsol PM wordt aanbevolen voor gebruik in de volgende toepassingen:

  • Reiniging van oliecirculatiesystemen in: smeersystemen voor papiermachines, hydraulische systemen, open verwarmingssystemen met een bedrijfstemperatuur onder 140°C, algemene circulatiesystemen voor de smering van tandwielen en lagers.
  • Voor gesloten verwarmingssystemen is de maximale bedrijfstemperatuur van de vloeistoffen afhankelijk van de duur van de blootstelling aan de hogere temperaturen (die kan variëren afhankelijk van het ontwerp van het systeem, de stromingssnelheid, enz.). Raadpleeg de originele fabrikant van de apparatuur om een juiste werking te verzekeren. Bovendien worden de volgende omstandigheden aanbevolen: 1) Behoud de turbulente stroming door de verwarmingsinstallatie met een Reynolds cijfer hoger dan 10.000, 2) Tref maatregelen (zoals aanbevolen door de OEM van de verwarmingsinstallatie) om lokale stromingen met een hoge hitte te voorkomen waardoor de verwarmingsinstallatie lokaal erg heet kan worden hetgeen kan leiden tot thermische afbraak van de vloeistof, 3) Stikstof afdekking voor het minimaliseren van de blootstelling van de vloeistof aan zuurstof en de vorming van oxiderende stoffen.
  • Reiniging van machinedelen, tandwielen en lagers met een borstel of door middel van onderdompelen.
     

Typische eigenschappen

Mobilsol PM 
Kleur, visueelBruin
Viscositeit @ 40°C, ASTM D 445383
Viscositeit @ 100°C, ASTM D 44521
Viscositeitsindex, ASTM D 227056
Vlampunt COC, °C, ASTM D 92208
TBN, mg KOH/g, ASTM 28969.8
Dichtheid @ 15°C, ASTM D 40520.885

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Mobilsol zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.