Jenbacher N Oil 40

Mobil industrial , Netherlands

High-performance gasmotorolie

 Jenbacher logo

Productbeschrijving

Jenbacher N Oil 40 is een high-performance gasmotorolie geformuleerd voor huidige en volgende generatie Jenbacher aardgasmotoren. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen engineers van INNIO Jenbacher(1) en ExxonMobil als belangrijk onderdeel van de motor.

De formule van Jenbacher N Oil 40 motorolie heeft met meer dan 100.000 uur aan veldgegevens en meer dan 100 eenheden van langdurige monitoring bevestigd dat het een 2x langere(2) levensduur van de olie en filter kan bieden en de levenscycluskosten (LCC) met maximaal 30% kan verlagen, vergeleken met andere typisch goedgekeurde gasmotoroliën(3). Er zijn voor dit product specifiek nieuwe oliegrenzen ontwikkeld en nauwkeurig gevalideerd en door INNIO Jenbacher vrijgegeven om verlengde en betrouwbare verversingsintervallen te bieden.

Jenbacher N Oil 40 kan gebruikers helpen om hun Jenbacher-motoren langer en schoner(2) te laten lopen met een hogere betrouwbaarheid, uitstekende alkaliteitreserve en behoud, resulterend in een hogere productiviteit.

 

Goedkeuringen:

Jenbacher N Oil 40 is goedgekeurd voor de hele reeks Jenbacher-aardgasmotoren – type 2, type 3, type 4, type 6 en type 9.

Raadpleeg voor de laatste goedkeuringen de technische aanwijzingen van INNIO Jenbacher TA 1000-1109 & TA 1000-1108 die ook gevonden kunnen worden op http://innio.com/engineoil (internet) of https://customer.innio.com/en/ (intranet alleen voor aangemelde gebruikers).

 

Eigenschappen en voordelen

Jenbacher N Oil 40 kan het volgende bevorderen(2):

• Een verlengde levensduur van de olie en filter tot wel 2 keer langer dan standaard intervallen via een uitstekende oxidatiestabiliteit gecombineerd met verlengde beperkingen voor gebruikte olieanalyses

• Lagere levenscycluskosten (LCC) met tot wel 30%

• Uitstekende bescherming van de kleppen als gevolg van betere droge smering wat resulteert in minder klepinslag

• Zorgt voor schone motoronderdelen door een betere verspreiding en beheersing van roet

• Beheerst afzettingen bij hoge temperaturen door de uitstekende oplossende eigenschappen

• Smeermiddelenvoorraad kan geconsolideerd worden omdat Jenbacher N Oil 40 voor de gehele reeks aardgasmotoren van Jenbacher gebruikt kan worden

 

(1) INNIO en Jenbacher zijn handelsmerken

(2) De daadwerkelijke voordelen kunnen variëren afhankelijk van het soort gebruikte apparatuur en het onderhoud, werkomstandigheden en omgeving en het laatst gebruikte smeermiddel. De verlengde levensduur van de olie en filter is gebaseerd op het normale gebruik van het product, zoals beschreven in de technische aanwijzingen van INNIO Jenbacher.

(3) Zie Jenbacher N Oil 40 prestatieprofiel op www.JenbacherNOil40.com

 

Toepassingen

Alle Jenbacher aardgasmotoren – type 2, type 3, type 4, type 6 en type 9.

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

SAE 40

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-18

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

111

Asgetal, mass%, ASTM D874

0,6

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

7,4

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

269

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

114

Dichtheid bij 15.6 C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

03-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.