Mobil DTE™ 732 M

Mobil industrial , Netherlands

Premium smeermiddel voor gas- & stoomturbines

Productbeschrijving

Mobil DTE™ 732 M is de volgende generatie turbineolie met uitstekende prestaties ontwikkeld voor gebruik in Mitsubishi Heavy Industry (MHI) niet-getande, enkelvoudige schacht, zware gas- & stoomturbines en meervoudige schacht gasturbines. Dit product voldoet aan de vereisten van MHI voor turbinetoepassingen waar verlengde onderhoudsbeurten (long life) verlangd worden en die onder hoge temperaturen werkzaam zijn, MS04-MA-CL005, via basisoliën met een hoge kwaliteit en een additievensysteem ontwikkeld om te voorzien in een lange levensduur van de olie. Mobil DTE 732 M voldoet ook aan de vereisten van MS04-MA-CL001 en CL002.

 

Eigenschappen en potentiële voordelen

  • Uitstekende chemische / oxidatiestabiliteit bevordert minder stilstand voor onderhoud en lagere kosten doordat bijgedragen wordt aan een schoon systeem en vermindering van neerslag, hetgeen een lange levensduur van de olie en filter mogelijk maakt
  • Door de hoge weerstand tegen schuimvorming en de snelle luchtafscheiding wordt pomp cavitatie en luidruchtige en onregelmatige werking voorkomen, waardoor bijgedragen kan worden aan minder vervanging van de pomp en een hoger rendement van de pomp verkregen kan worden
  • Vermindert kans op de vorming van lak, hetgeen kan bijdragen aan een betrouwbare werking van de turbine en onderhoudskosten kan verminderen

 

Toepassingen

Mobil DTE 732 M is een turbineolie met goede prestaties, ontwikkeld voor gebruik in niet-getande gas- & stoomturbines en turbinecompressoren. Typische toepassingen zijn:

  • Stoomturbines - alle niet-getand
  • Gasturbines - alle niet-getand, waaronder de 501F & G serie, 701F & G serie
  • Turbinecompressoren - alle niet-getand

 

Specificaties en goedkeuringen

Mobil DTE 732 M is goedgekeurd door MHI en voldoet aan of overtreft de eisen van:  
JIS K-2213 Type 2 X
Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL001(Rev.4) X
Mitsubishi Hitachi Power Systems MS04-MA-CL002(Rev.4) X
MHI MS04-MA-CL005(Rev.1) X

 

Typische eigenschappen

Mobil DTE 732 M  
ISO viscositeitsklasse 32
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt bij 40 °C 31,3
cSt bij 100 °C 5,8
Viscositeitsindex, ASTM D 2270 131
Stolpunt, ºC, ASTM D 97 -15
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 233
TOST, ASTM D 943, uren naar 2 NN 8376
RPVOT, ASTM D 2272, min. 2000
Roestbescherming, ASTM D 665  
     Gedestilleerd water Geslaagd
     Zeewater Geslaagd
Koper Strip Corrosie, ASTM D 130, 3 uur bij 100ºC 1B
Schuimtest, ASTM D 892  
     Sequentie I, tendens/stabiliteit, ml/ml 15/0
     Sequentie II, tendens/stabiliteit, ml/ml 5/0
     Sequentie III, tendens/stabiliteit, ml/ml 10/0
Waterafscheidend vermogen, ASTM D 1401, tijdsduur tot 3 ml emulsie 10
Luchtafscheiding, ASTM D 3427, min 2

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

07-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.