Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil industrial , Netherlands

Synthetisch smeermiddel voor koelcompressoren – ammoniaktoepassingen

Productbeschrijving

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 is een volledig synthetisch smeermiddel, specifiek ontworpen voor het smeren van koelcompressoren in prestatiegerichte toepassingen waarbij ammoniak als het koelmiddel gebruikt wordt. De samenstelling van Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 gebruikt wasvrije gesynthetiseerde koolwaterstoffen van polyalfaolefine (PAO) en synthetische alkylbenzeen basisoliën, die een uitstekende weerstand hebben getoond tegen thermische en oxidatieve degradatie. Zelfs in de slechtste bedrijfsomstandigheden zal Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 het vormen van slib en neerslag verminderen en hierdoor het verstoppen van kleppen of filters vermijden of verminderen.

Eigenschappen en voordelen

Het Gargoyle Arctic SHC merk smeermiddelen wordt wereldwijd erkend en gewaardeerd voor zijn vernieuwing en uitstekende prestatie. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 biedt de volgende uitzonderlijke voordelen voor ammoniaktoepassingen.

Eigenschappen Voordelen en potentiële pluspunten 
Zeer laag stolpuntStaat lagere verdampingstemperatuur toe dan conventionele minerale nafteen oliën
OplossendReinigende werking, vooral wanneer van minerale olie technologie wordt overgeschakeld
WasvrijUitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur. Geen wasvorming en beter rendement van de verdamper 
Superieure thermische en oxidatieve en chemische stabiliteitLangere levensduur van de motorolie vergeleken met minerale smeermiddelen, wat leidt tot verlengde verversingsintervallen en minder routine onderhoud. Daardoor vermindering van onderhoudskosten
Goede compatibiliteit met afdichtingen waarvoor eerder een mineraal smeermiddel werd gebruiktBeperkt risico van olielekkage
Lage vluchtigheidVoorkomt stijging van viscositeit en verlaagt het olieverbruik

 

Toepassingen

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 wordt aanbevolen voor gebruik in schroef- of zuigerkoelcompressoren die ammoniak gebruiken als koelmiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 is combineerbaar met minerale smeermiddelen, maar bij een mengsel kunnen de prestaties of de voordelen verminderen, afhankelijk van de hoeveelheid minerale olie die achterblijft in het mengsel. In een dergelijk geval moet, waar nodig, een specifieke olieanalyse opvolging met controle van de filters plaatsvinden gedurende 6 maanden.

 

Typische eigenschappen

Testmethode Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68
ISO VG68
Viscositeit, ASTM D445 
cSt bij 40 °C64
cSt bij 100 °C8.5
Viscositeitsindex, ASTM D2270111
Specifieke dichtheid (bij 15 °C), ASTM D12980.85
Vlampunt, °C, ASTM D93211
Stolpunt, °C, ASTM D97- 54
Kleur, ASTM D15000.5
Koperstrip corrosie, ASTM D 130, 3 h@ 100ºC1B
Waterinhoud, ppm, ASTM D 1533‹100

 

Gezondheid en veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS’n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor op of het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Gargoyle Arctic SHC zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.