Mobil Pegasus™ 801 SAE 30

Mobil industrial , Netherlands

Gasmotorolie

Productbeschrijving

Mobil Pegasus 801™ SAE 30 is een gasmotorolie met uitstekende prestaties, bedoeld voor de smering van alle typen gasmotoren, werkzaam op lage, medium en hoge snelheden, waar het gebruik van olie met een laag asgehalte of asloze olie wordt aanbevolen. Deze olie geeft hoge prestaties en een uitzonderlijk schone motor, doordat wordt bijgedragen aan het voorkomen van de vorming van kool- en asafzettingen in zuigerveergroeven, uitlaat- en inlaatpoorten, op kleppen en klepstelen en verbrandingskamers. Mobil Pegasus 801 SAE 30 vermindert ook het dichtslibben van poorten met kool in tweetakt motoren. Het minimaliseert motorslijtage en beschermt klepzetels, zittingen en geleiders in opgeladen viertaktmotoren. Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft uitstekende bescherming tegen schuren van zuigers in zwaarbelaste motortoepassingen en geeft bovendien uitstekende bescherming tegen corrosie van de inwendige motoronderdelen. De levensduur van de filter en de olie kunnen verlengd worden en de hoge prestatiecapaciteit van Mobil Pegasus 801 SAE 30 kunnen bijdragen aan het verlengen van onderhoudsbeurten en revisies.

Mobil Pegasus 801 SAE 30 is de meest recente generatie van asloze gasmotorolie met reinigende en anti-schuur eigenschappen, geformuleerd met hoge kwaliteit geraffineerde basisolie en een geavanceerd additievensysteem. Het is ontwikkeld om een hoge mate van chemische en thermische stabiliteit te verkrijgen. Dit resulteert in schonere motoren en hogere prestaties. Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft een uitzonderlijke reinheid en optimale slijtagebescherming in de zwaarste toepassingen, zonder het negatieve effect van grote asafzettingen. 

 

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Pegasus 801 SAE 30 geeft zeer goede prestaties in zowel tweetakt- als viertaktgasmotoren. Het is een goede keuze voor alle toepassingen waar het gebruik van olie met een laag asgehalte of asloze oliën wordt aanbevolen. Het geavanceerde additievensysteem beschermt motoren met hoge verbrandingsdrukken (high BMEP) tegen schuren, krassen en slijtage en is in het bijzonder geschikt tijdens de kritische inloopperiode. Deze prestaties kunnen bijdragen aan een lange levensduur van de motor en lage onderhoudskosten. Mobil Pegasus 801 SAE 30 heeft uitzonderlijke prestaties laten zien bij een wijde reeks verschillende motoren en werkomstandigheden. In situaties waar verschillende motoren opgesteld staan, kan Mobil Pegasus 801 SAE 30 als universeel product worden toegepast, dit maakt het voorraadbeheer eenvoudiger en vermindert de kans op fouten.

EigenschappenVoordelen en mogelijke voordelen
Zeer goede oxidatie stabiliteitLangere levensduur van motor en olie
Schonere motoren
Verlengde levensduur van filters
Geavanceerde technologie met zeer laag asgehalteVerminderde koolopbouw in poorten (tweetaktmotoren)
Verminderde opbouw van as en kool op kleppen en in verbrandingskamer
Verlengde bougie levensduur
Zeer goede anti-slijtage en anti-schuur eigenschappenVerminderde motorslijtage
Verlengtde levensduur van motor
Uitstekende inloopeigenschappen voor motoren met hoge verbrandingsdrukken (high BMEP)
Uitzonderlijke weerstand tegen nitratieVerminderde motorvervuiling
Langere levensduur van de filter
Verminderde afzettingen in de motor
Hoog niveau van corrosiebeschermingBeschermt motoronderdelen tegen corrosieve slijtage
Langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten

 

Toepassingen

  • Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt aanbevolen voor de smering van de carter, cilinders en compressor cilinders van twee- en viertaktmotoren met vonkontsteking welke lopen op een schone brandstof.
  • Ideaal voor motoren die generatoren aandrijven in energieopwekkingseenheden of aardgascompressoren voor het verzamelen, de transmissie, het opslaan en distribueren van aardgas.
  • Zwaar gekoelde gasmotoren.
  • Motoren die draaien op nagenoeg onbemande locaties voor langere tijd. In veel gevallen werken de motoren op of boven hun nominaal vermogen, terwijl andere toepassingen juist veel starts en stops maken of uitsluitend bijstaan als noodvoorziening. Betrouwbaarheid is daarom essentieel.
  • Mobil Pegasus 801 SAE 30 toont uitstekende resultaten in universele toepassingen, in het bijzonder in geval van hoog opgeladen motoren die goede bescherming eisen tegen schuren van cilinderbussen en zuigerhemden.
  • Wanneer aardgas of andere petroleum gassen samengeperst worden en deze droog en vrij zijn van opgeloste stoffen of corrosieve elementen dan is het gebruikelijk dat de compressor cilinders gesmeerd worden met dezelfde olie als de carter van de motor. Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt in deze toepassingen met succes toegepast.

 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Pegasus 801 SAE 30 wordt aanbevolen voor toepassingen die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 
Asloze gasmotoroliën of gasmotoroliën met een laag asgehalte 
Zeer goede bescherming tegen schuren 
Wijde reeks van verschillende gemengde gasmotoren 

 

Typische eigenschappen

Mobil Pegasus 801 SAE 30 
SAE Klasse30
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC85
cSt @ 100ºC10.0
Viscositeit Index, ASTM D 227097
Sulfaatasgetal, wt%, ASTM D 8740.13
TBN#, mg KOH/g, ASTM D 28962.2
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-15
Vlampunt, ºC, ASTM D 92238
Relatieve dichtheid 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 12980.886

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Delvac zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.