Mobil Pyrotec HFD 46

Mobil industrial , Netherlands

Brandwerende hydraulische vloeistof

Productbeschrijving

Mobil Pyrotec HFD 46 is een high performance brandwerende hydraulische vloeistof. Het is ontwikkeld voor gebruik in elektro-hydraulische regulateur systemen in stoomturbines, waaronder systemen die gebruikmaken van servomechanisme met weinig tolerantie. Het wordt ook aanbevolen als een brandwerende vloeistof in bijvoorbeeld stoom- en gasturbines en vuurbestendige hydraulische systemen. Mobil Pyrotec HFD 46 is FM-goedgekeurd als een brandwerende industriële vloeistof.

Mobil Pyrotec HFD 46 is samengesteld voor het bieden van een goede oxidatie stabiliteit. Fysieke eigenschappen zoals schuimvorming en lucht- en waterafscheidend vermogen worden gereguleerd om te voldoen aan de beperkingen die door turbine-fabrikanten gesteld worden.

Mobil Pyrotec HFD 46 is beoordeeld in strikte brandwerende testen. Het brandt als de vloeistof een temperatuur van 368ºC bereikt en wordt blootgesteld aan een open vlam.  Echter, bij de ontbrandingstest voor inlaatspruitstukken ("spray ignition hot manifold ignition test") was er geen ontvlamming of verbranding bij 704ºC.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil Pyrotec HFD 46 heeft de volgende voordelen:

•  Intrinsieke bescherming bij brandgevaar

•  Lange levensduur onderdelen vanwege de uitstekende anti-slijtage eigenschappen

•  Lange levensduur vloeistof door een hoge weerstand tegen oxidatie

•  FM-goedgekeurd

 

Toepassingen

Mobil Pyrotec HFD 46 wordt aanbevolen voor gebruik in:

     •  Elektro-hydraulische regulateur systemen in stoomturbines, vooral als een high performance vloeistof vereist is

     •  Hydraulische en oliecirculatiesystemen die werkzaam zijn in omstandigheden onderhevig aan brandgevaar

 

Mobil Pyrotec HFD 46 is niet geschikt voor gebruik in:

     •  Hydraulische systemen die onderhevig zijn aan lage temperaturen. De normale bedrijfstemperatuur dient normaal gesproken 65ºC te zijn om thermische degradatie te minimaliseren. Echter, werking met vloeistof temperaturen van maximaal150ºC is mogelijk.

     •  Gebruik met Neoprene, nitrile en silicone rubber materialen. Mobil Pyrotec HFD 46 is verdraagzaam met afdichtingsmateriaal en slangmateriaal, zoals Butyl rubber en Viton.

     •   Gebruik met petroleumolie, conventionele oplosbare emulsies, water in olie emulsies of water-glycol vloeistoffen. ExxonMobil geeft u graag advies over doorspoelingsprocedures.

     •  Gebruik op de meeste soorten verf (anders dan tweedelige epoxyverf), vernis en lak. Vanwege de oplossende eigenschappen van Mobil Pyrotec HFD 46 is het daarom nodig om alle interne oppervlaktes te behandelen waarmee het waarschijnlijk in contact zal komen.

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

FM Global Approvals Class 6930

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

ISO 46

Uiterlijk, AMS 1738

Kleurloos

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ISO 2592

270

Kinematische viscositeit bij 40C, mm2/s, ISO 3104

44

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

02-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.