Mobil SHC Chain 240

Mobil industrial , Netherlands

Kettingolie voor hoge temperaturen

Productbeschrijving

Mobil SHC Chain 240 is een uitstekend presterende kettingolie ontwikkeld voor de smering van conveyor kettingen bij hoge temperaturen tot 290°C / 555°F. Het is ontwikkeld om uitstekende slijtagebescherming en weerstand tegen verdamping, thermische oxidatie en koolvorming te bieden.

 

Eigenschappen en voordelen

Mobil SHC Chain 240 draagt bij tot het volgende:

 • Verschaft een grotere mate van bescherming van apparatuur dan conventionele kettingoliën
 • Geeft de extra geruststelling van probleemloze bescherming van apparatuur bij zeer hoge temperaturen
 • Verlengt levensduur apparatuur, vermindert kosten, verbetert de algehele systeemprestatie
 • Voorkomt slijtage aan kettingen, getande kettingwielen en andere systeemonderdelen
 • Vermindert opbouw van afzettingen en derhalve vastkleven van kettingen
 • Voorziet in een duurzame smering van kettingen bij hoge temperaturen
 • Minder verbruik smeermiddelen in vergelijking met conventionele kettingoliën
 •  

  Toepassingen

  Mobil SHC Chain 240 is met name ontwikkeld voor de smering van oven conveyor kettingen bij temperaturen tot 290ºC (555°F). Het is geschikt voor kettingtoepassingen bij hoge temperaturen in:

   

 • Glasvezelisolatie productie
 • Vezelplaatproductie (OSB, MSB)
 • Kunststof- en textielindustrie
 • Verfovens
 •  

  Typische eigenschappen

  TestMobil SHC Chain 240
  Dichtheid, kg/dm3, ISO 121850,968
  Kinematische viscositeit, mm2/s, ISO 3104 
   - bij 40°C245
   - bij 100°C19
  Viscositeitsindex, ISO 290986
  Vlampunt COC, °C, ISO 2592290
  Stolpunt, °C, ISO 3016-24
  Schuim, ISO 6248 
   - Seq I, Tendens, ml50
   - Seq I, Stabiliteit, ml 0
  Verdampingsverlies, gew%, 204°C, 6,5 uur, ASTM D9721%
  Kopercorrossie, 100°C, 3 uur, ASTM D1301A
  4-kogel slijtagetest, slijtageplek, mm, ASTM D41720,4
  4-Ball Lasbelasting, kg, ASTM D2783160

   

  Gezondheid en veiligheid

  Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het Internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

   

  Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

  09-2019

  EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
  POLDERDIJKWEG 
  B-2030 Antwerpen
  Belgium

  Automotive products: 0800 0229118
  Industrial products: 0800 0229120
  Fax: 0800 0229221

  Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
  ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.