Vactra Naam en Dubbele Letter Reeks

Mobil industrial , Netherlands

Circulatieolie

Beschrijving

De reeks Mobil Vactra Genoemd en Dubbele Letter oliën zijn hoogwaardige smeermiddelen bestemd voor niet-kritische industriële toepassingen, waar het smeermiddel periodiek wordt toegepast. Zoals bij verliessmering of wanneer verontreiniging en lekkage onvermijdbaar zijn. Bij dergelijke toepassingen bieden ze, in systemen met olietankof bij verliessmering,  een economisch voordeel tegenover hoogwaardige smeermiddelen voor glijlagers en rollagers, in tandwieltoepassingen en in hydraulische systemen die geen hoogwaardige anti-slijtage producten vragen.

Deze oliën zijn geformuleerd met hoge kwaliteit basisoliën en additieven die bescherming bieden tegen oxidatie en thermische degradatie en tevens beschermen tegen roest en corrosie.  Deze reeks oliën wordt wereldwijd gekozen door veel gebruikers die een economisch smeermiddel wensen om een breed gamma aan toepassingen te smeren.

Kenmerken en Voordelen

De Mobil Vactra Naam en Dubbele Letter oliën bieden verscheidenheid aan voordelen die kunnen bijdragen aan lagere onderhoudskosten. De voordelen zijn:

KenmerkenVoordelen
Zeer goede thermische/oxidatieve- en chemische stabiliteit.Vermindert vorming van neerslag en filtervervuiling.
Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.Schoner systeem, lange levensduur voor het filter en minder onderhoud.
Goede weerstand tegen schuimvorming.Vermijdt pompcavitatie en verhoogt efficiëntie.
Breed toepassingsgebied.Minder producten in voorraad, kleinere kans op vergissingen.

Toepassing

De Mobil Vactra Naam en Dubbele Letter oliën zijn smeermiddelen voor algemeen gebruik en worden aanbevolen voor niet-kritische toepassingen waar het smeermiddel periodiek wordt toegepast zoals bij verliessmering of wanneer contaminatie en lekkage onvermijdbaar zijn. Ze zijn uitstekend geschikt voor de smering van glijlagers en worden tevens aanbevolen voor matig belaste circulatie- en hydraulische systemen waar door hoge lekkage veelvuldig bijgevuld moet worden. Deze producten mogen niet toegepast worden wanneer de olietemperatuur boven 66°C komt.

Typische toepassingen zijn:

  • Matig belaste industriële tandwieltoepassingen.
  • Circulatiesystemen waar geen anti-slijtage bescherming gevraagd wordt.
  • Laag tot gematigd belaste papiermachine toepassingen.
  • Niet-kritische machines, compressortoepassingen en andere glij-, kogel- en rollagertoepassingen.

Typische kenmerken

Vactra Names and Double LetterLightMediumHeavy-MediumHeavyExtraHeavyBBAAHH
ISO Viscositeit Graad324668100150220320460
Viscositeit, ASTM D 445         
cSt @ 40ºC 32.0 46.0 68.0 100 150 220 320 460
cSt @ 100ºC 5.0 6.7 8.7 11.1 14.8 18.8 23.9 30.1
Viscositeit Index, ASTM D 2270 97 97 98 98 96 95 95 95
Stolpunt, ºC, ASTM D 97-27-24-15-15-9-6-9-6
Vlampunt, ºC, ASTM D 92212 242 266 246 280 288286 296
Dichtheid @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 12980.870.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.90 0.90
Roestbesccherming, ASTM D665, Gedestilleerd water, ZeewaterPass, Pass Pass, Pass Pass, Pass Pass, Pass Pass, Pass Pass, Pass Pass, Pass Pass, Pass
Waterafscheidend vermogen, ASTM D 1401, Min. tot 3 ml emulsie @ 54ºC5 10 15 25 -- ------
Waterafscheiden vermogen, ASTM D 1401, Min. tot 3 ml emulsie @ 82ºC--------15202530
Schuimtest, ASTM D 892, Seq I Tendencs / Stabiliteit, ml/ml0/00/00/00/00/00/00/00/0

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Vactra zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.