Mobil Vacuoline™ 1400 Reeks

Mobil industrial , Netherlands

Hydraulische- en leibaanolie

Beschrijving

De reeks Mobil Vacuoline™ 1400 oliën zijn hoogwaardige smeermiddelen speciaal geformuleerd om aan de eisen te voldoen voor werktuigen die één olie gebruiken als hydraulische olie en leibaanolie. Zij zijn samengesteld uit hoog kwalitatieve basisoliën en een ongeëvenaard additievenpakket die uitstekende smerende eigenschappen bieden om stick-slip en  trillen van zwaar belaste leibanen te voorkomen. Ze bezitten een hoge graad van oxidatie- en thermische stabiliteit die de levensduur van de olie verlengt en bijdraagt tot het schoon- en corrosievrij houden van de oppervlakken van de werkstukken. De Mobil Vacuoline 1400 reeks oliën biedt het optimale evenwicht tussen deze verschillende eisen.

Deze producten zijn het resultaat van een vernieuwende technologie met de gevraagde wrijvingskarakteristieken, nodig om op  moderne machines een aanvaardbaar productieniveau van kwaliteitsonderdelen te bereiken, met een minimum aan stilstand. Ze bezitten de eigenschap om oxidatie, lak- en neerslagvorming op leibanen en in hydraulische systemen tegen te gaan en hebben gelijktijdig de uitstekende belastingscapaciteit om slijtage van onderdelen te vermijden en een lange levensduur van de machines te verzekeren.  

 

Kenmerken en Voordelen

De reeks Vacuoline 1400 oliën werd ontwikkeld om een extra bescherming te bieden aan de machines door gelijktijdig de eisen gesteld aan de olie voor hydraulische systemen te combineren met de eisen gesteld aan de olie voor leibanen.  Hun uitstekende karakteristiek op gebied van oxidatie- en thermische stabiliteit verbeteren de reinheid van de machines en verminderen het aantal onderhoudsbeurten. Deze tweeledige natuur brengt, noch de werking van het hydraulisch systeem, noch de anti stick-slip eigenschappen voor de leibanen in gevaar en laat succesvol gebruik in beide systemen toe terwijl de mogelijke negatieve gevolgen van contaminatie van oliën met water of met  wateroplosbare koelmiddelen verminderen.

Kenmerken Voordelen
Lage wrijvingskarakteristieken. Voorkomt stip-slick en trillen van leibanen.
Verbetert de precisie van de werkstukken.
Levert goede eindafwerking van de werkstukken.
Oxidatie- en thermische stabiliteit. Laat verlengde verversingsintervallen toe.
Vermindert vorming neerslag en bezinksels.
Houdt de gesmeerde oppervlakken schoon.
Bescherming tegen roest en corrosie. Verzorgt uitstekende eindafwerking van de stukken.
Vermindert onderhoud om roest en corrosie te verwijderen.
Goed waterafscheidend vermogen. Vermindert de negatieve invloed van deze producten op de werkoppervlakken.
Verbetert levensduur en prestaties van de waterige koelmiddeloplossingen.
Vergemakkelijkt het afscheiden van water en waterige koelsmeermiddelen uit hydraulische systemen en verlengt de verversingsperioden.
Klevende eigenschappen.
Wordt niet weggewassen van de leibanen.
Beschermt oppervlakken tegen roest en corrosie.
Verzekert goede eindafwerking en nauwkeurigheid.
Draagvermogen bij belasting. Vermindert slijtage.
Verlengde levensduur van het materiaal.
Verdraagzaam met diverse metalen. Beschermt ferro- en non-ferro onderdelen.
Geformuleerd voor tweeledig gebruik. Geen vergissingen mogelijk door toepassen van verkeerd product.
Geen extra product nodig.

 

Toepassing

  • Werktuigen met gemeenschappelijk systeem voor hydrauliek en smering van leibanen.
  • Toepassingen waar vermenging van leibaanolie en hydraulische olie kan leiden tot verminderde prestaties.
  • Machines met gescheiden systeem voor smering van leibanen en hydrauliek, maar waar één olie voor beide systemen verkozen wordt.
  • Gebieden waar de conventionele minerale oliën op onvoldoende wijze de oppervlakken van de leibanen beschermen.

 

Typische Kenmerken

 

Mobil Vacuoline 1405 Mobil Vacuoline 1409 Mobil Vacuoline 1419
ISO Viscositeit Graad 32 68 220
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 32 68 215
cSt @ 100ºC 5.3 8.57 19.0
Viscositeit Index, ASTM D 2270 96 96 96
Copper Strip Corrosion, 3 h @ 100ºC, ASTM D 130 1B 1B 1B
Roestkarakteristieken, ASTM D 665A Pass Pass Pass
Stolpunt, ºC, ASTM D 97, ( max) -12 -6 -6
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 210 218 257

 

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.


Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Vacuoline zijn handelsmerk van Esson Mobil corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.