Mobilfluid 125

Mobil industrial , Netherlands

Uitstekend presterende krachtoverbrengingsvloeistof

Productbeschrijving

Mobilfluid 125 is een uitstekend presterende krachtoverbrengingsvloeistof die is geformuleerd voor het gebruik in hydrodynamische overbrengingen en hydraulische systemen, zoals toegepast bij de spoorwegen, in de scheepvaart, de bouw en bij industriële toepassingen. Het is geformuleerd met goed presterende basisoliën en geavanceerde additieven om nauwkeurige prestaties te leveren die vereist zijn voor een deugdelijke krachtoverbrenging. Mobilfluid 125 is ontworpen om weerstand te bieden tegen grote belastingen bij lage en hoge snelheden in een wijde reeks zware bedrijfsomstandigheden.

 

Eigenschappen en voordelen

Het gebruik van hydrodynamische overbrengingen en hydraulische controlesystemen vertrouwt op high-performance vloeistoffen om een consistente en responsieve controle en efficiëntie van de apparatuur te verkrijgen. Deze systemen zijn werkzaam onder een hoge druk en hoge temperaturen die afzettingen kunnen veroorzaken in regelkleppen waar nauwkeurige regeling van koppelomvormers en hydraulische systemen plaatsvinden. De belangrijke voordelen van Mobifluid 125 zijn:

 

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Goede bescherming tegen slijtage

Verlengde levensduur van onderdelen, een verhoogde productiviteit en lagere onderhoudskosten

Effectieve weerstand tegen thermische degradatie en oxidatie

Aanzienlijk minder schadelijke lakvorming, afzettingen en vervuiling

Behoudt krachtoverbrenging en goede controle

Verlengt de levensduur van de olie

Goede eigenschappen bij lage temperaturen

Gemakkelijk starten en betrouwbare hydraulische regeling

Effectieve roest- en corrosiebescherming, inclusief lange stilstand in natte of vochtige omgevingen

Vermindert slijtage met betrouwbaar starten van apparatuur en lagere onderhoudskosten

Uitstekende luchtafscheiding elimineert schuimvorming

Levert een optimale hydraulische regeling en krachtoverbrenging

Behoudt de film van de vloeistof voor een verbeterde smering

Verdraagzaam met afdichtings- en pakkingsmaterialen die in deze systemen gebruikt worden

Minder lekkage vloeistof, drukverlies en vervuiling

 

Toepassingen

Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:

     •  Vloeistofkoppelingen en aandrijvingen, koppelomvormers en hydraulische regelunits zoals gebruikt bij de spoorwegen, in de scheepvaart, de bouw en in industriële toepassingen

 

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:

Voith Turbo 120.00059010

 

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap

Klasse

ISO 32

Dichtheid bij 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,878

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,3

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

30

Stolpunt, º°C (ºC) ASTM D97

-30

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

104

 

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

12-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.