Mobiltac® 375 NC, 325 NC en 275 NC

Mobil industrial , Netherlands

Tandwiel smeermiddelen

Beschrijving

Mobiltac 375 NC, 325 NC en 275 NC zijn zeer hoogwaardige, lood-vrije, open tandwielen smeermiddelen voorzien van oplosmiddelen voor een breed toepassingsgebied in de industrie en mijnbouw. Ze zijn voorzien van een chloorvrij vluchtig oplosmiddel voor een goede vloeibaarheid tijdens het gebruik, zelfs bij lage temperaturen. Na het aanbrengen verdampt het oplosmiddel en blijft een flexibele, sterk aanhechtend smeermiddel achter. Mobiltac 375 NC, 325 NC en 275NC kleven sterk aan de tandwieloppervlakken en bieden een hoge weerstand tegen wegdrukken en wegslingeren. Er ontstaat een slijtagebeschermend visceuze smeerfilm voor optimale smering, ook bij grenssmering condities.

Mobiltac 275 NC bevat vaste smeerstoffen voor anti-slijtage en 'extreme-pressure' (EP) eigenschappen, voor een extra bescherming.

Mobiltac 375 NC, 325 NC en Mobiltac 275C verharden niet in koude omstandigheden, herstellen de smeerfilm en vormen geen vaste opeenhopingen aan de tandwielen.

Ze bieden goede bescherming tegen regen, sneeuw en de wegwassende werking van water en door het hoge vlampunt, is er weinig risico voor brandgevaar. Deze nieuwe generatie smeermiddelen zijn geschikt voor eenvoudig gebruik in automatische smeersystemen of bij handsmering.

Eigenschappen en voordelen

De Mobiltac NC Serie worden wereldwijd succesvol toegepast voor open tandwielsmering zoals bijvoorbeeld in mijnbouwapplicaties. De nieuwe technologie voorziet in een aanmerkelijk lagere milieubelasting en hogere smerende eigenschappen ten opzichte van de conventionele oplosmiddelbevattende open tandwiel smeermiddelen.

De producten bieden de volgende eigenschappen en voordelen:

Eigenschappen Voordelen
Uitstekende bescherming van de tandwielen en andere machinecomponenten bij grenssmering condities. Minder machineslijtage en machinestilstand, lagere onderhoudskosten.
Uitmuntende verpompbaarheid bij lage temperaturen. Goede koude-start eigenschappen, geen verwarming nodig.
Uitstekende weerstand tegen de wegwassende werking van water. Superieure bescherming onder natte omstandigheden; minder ongeplande machinestilstand.
Geen wegslingeren en afdruipen. Lagere afvalkosten en minder smeermiddelverbruik.
Behoud van elasticiteit bij lage temperaturen. Behoud van de smeerfilm bij lage temperaturen.
Gemakkelijk te reinigen met een oplosmiddel. Verbeterde veiligheid en lagere onderhoudskosten.

Toepassingen

Mobiltac 375 NC, 325 NC en Mobiltac 275C zijn geschikt voor gebruik in een breed toepassingsgebied in de industrie en de mijnbouw, zoals:

  • Mobiltac 375 NC, bezit een basisolie met een hoge viscositeit en wordt aanbevolen voor de smering van zwaar belaste open tandwielen, zelfs bij hoge temperaturen zoals de hete ovens en maalmolens in de cementindustrie en roterende ovens in de procesindustrie.
  • Mobiltac 325 NC wordt voor dezelfde applicaties aanbevolen als Mobiltac 375 NC. Dit product bevat meer oplosmiddelen en heeft een lagere viscositeit voor eenvoudiger gebruik bij lagere temperaturen.
  • Mobiltac 275 NC is ontwikkelt voor gebruik in de mijnbouw en in groeves zoals bij laadschoppen, draglines en soortgelijke machines voor de smering van open tandwielen, tandheugels, tandkransen, veren, kabelgeleidingen.
  • De minimale gebruikstemperatuur is voor Mobiltac 325 NC: -18ºC; voor Mobiltac 375 NC: -1ºC en voor Mobiltac 275 NC: -9ºC.

Typische kenmerken

 

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Uiterlijk Visceuze, half vloeibaar zwart Visceuze, half vloeibaar zwart Visceuze, half vloeibaar zwart
Viscositeit, ASTM D 445
cSt @ 40ºC, met oplosmiddel 5000 1500 -
cSt @ 100ºC, zonder oplosmiddelt 1260 1000 -
Vlampunt, ºC, ASTM D 92 135 110 150
Dichtheid @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 0.96 0.95 0.99
Maximale toepastemperatur, ºC 115 93 -

 


Gezondheid en veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

08-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.