Mobil Pyrogard™ 53

Mobil industrial , Netherlands

Hoogwaardige synthetische vloeistof op basis van fosfaatesters

Productbeschrijving

Mobil Pyrogard™ 53 is een hoogwaardige synthetische vloeistof, op basis van fosfaatesters, bestemd om oliën gebaseerd op petroleum te vervangen in hydraulische systemen waar de werkomstandigheden het gebruik van een brandbaar petroleum product uitsluiten. Mobil Pyrogard 53 is goedgekeurd door Factory Mutual (FM) als een brandwerende vloeistof.

Mobil Pyrogard 53 biedt uitstekende weerstand tegen oxidatie bij temperaturen die normaal zijn voor hydraulische systemen en leidt tot een lange levensduur zonder vorming van neerslag en andere degradatieproducten. Verder heeft dit product een hoge weerstand tegen schuimvorming en scheidt het gemakkelijk af van water. Het biedt een hoge bescherming tegen slijtage zoals bij hoge druk hydraulische pompen en biedt een hoge weerstand tegen afschuiving voor het behoud van viscositeit tijdens gebruik. Dit product biedt een langdurige roestbescherming mits er deugdelijke controle is om overmatige waterbesmetting te voorkomen. Mobil Pyrogard 53 is zwaarder dan water, waardoor binnengedrongen water gemakkelijk aan het oppervlak kan worden verwijderd. Men dient er bij het ontwerp en onderhoud van het systeem rekening mee te houden dat de relatieve dichtheid van dit product ook van invloed is op de vloeibaarheidseigenschappen van de vloeistof.

Gebruikers geven de voorkeur aan Pyrogard 53 door hun positieve ervaringen in de afgelopen jaren met gebruik in veel verschillende hydraulische toepassingen waar brandwering van belang.

 

Eigenschappen en mogelijke voordelen

Mobil Pyrogard 53 is een belangrijk lid van de Pyrogard reeks brandwerende hydraulische vloeistoffen voor uitstekende prestaties in de meest veeleisende toepassingen wereldwijd. Mobil Pyrogard 53 werd ontwikkeld in samenwerking met fabrikanten van hydraulische apparatuur teneinde te voldoen aan de behoeften van toepassingen waar brandwering essentieel is maar waar smering en een lange levensduur die verwacht wordt van op mineralen gebaseerde producten gehandhaafd blijft.

Mobil Pyrogard 53 biedt een hoge mate van brandwering en is als zodanig goedgekeurd door de Factory Mutual groep. Het product bezit uitstekende smerende eigenschappen, een hoge weerstand tegen oxidatie, neerslagvorming en schuimvorming, een langdurige bescherming tegen corrosie en goede afscheiding van water.

Mobil Pyrogard 53 biedt de volgende voordelen:

EigenschappenVoordelen en mogelijke voordelen
Uitstekende brandweringHogere mate van veiligheid in brandgevoelige toepassingen
Zeer goede anti-slijtage beschermingLange levensduur van pompen, motors en kleppen waardoor lagere vervangingskosten
Uitmuntende oxidatiestabiliteit en weerstand tegen neerslagvormingLangere levensduur van de vloeistof en de filters
Langdurige roestbeschermingProbleemloze hydraulische werking, minder productieverlies
Hoge weerstand tegen afbraak van viscositeit door afschuivingProbleemloze, betrouwbare, efficiënte werking door behoud van de viscositeit van de vloeistof
Goede anti-schuim en waterafscheidende eigenschappenVermijd overmatige waterbesmetting en onbetrouwbare werking veroorzaakt door schuimende olie, waardoor lagere operationele kosten

 

Toepassingen

Toepassingsoverwegingen: Afdichtingsmaterialen en accumulatormembranen dienen verdraagzaam te zijn met Mobil Pyrogard 53. Butyl rubber, siliconen, teflon, viton of vergelijkbare materialen zijn over het algemeen geschikt. De bedrijfsomstandigheden en de variabiliteit van de elastomeren eigenschappen van verschillende fabrikanten dienen in alle gevallen overwogen te worden. Raadpleeg voor de beste resultaten de leverancier van de apparatuur of de fabrikant van de afdichtingsmaterialen voor specifieke aanbevelingen.

Veel soorten verf, deklagen en sommige soorten plastic zijn niet geschikt voor gebruik met Mobil Pyrogard 53. De fabrikant van deze deklagen dienen vóór gebruik geraadpleegd te worden. Indien een petroleumolie vervangen wordt door een vloeistof op basis van fosfaatesters wordt het aanbevolen om de verf geheel uit het reservoir te verwijderen en om het reservoir ongeschilderd te laten. Indien dit niet mogelijk is moeten de zuigschermen regelmatig schoongemaakt worden teneinde holtevorming te voorkomen.

Water-glycol en overige emulsie vloeistoffen zijn niet verdraagzaam met Mobil Pyrogard 53 en dienen geheel afgetapt en uitgespoeld te worden voordat Mobil Pyrogard 53 wordt geïnstalleerd.

Mobil Pyrogard 53 wordt aanbevolen voor hydraulische systemen die brandwerende vloeistoffen vereisen. Hoewel veel industriële faciliteiten veel verschillende soorten ontstekingsbronnen hebben is het risico het grootst in fabrieken waar metaal wordt gesmolten of hete werken. Dergelijke fabrieken hebben vaak een geschiedenis van schade aan en lekkage van hydraulische systeemslangen en andere onderdelen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt Mobil Pyrogard 53 aanbevolen in dergelijke situaties. Specifieke toepassingen zijn:

  • Aluminium verfgietselmachines.
  • Voor gietmachines, smeltovens, persen en dergelijke in de staalindustrie.
  • Andere gelijksoortige applicaties waarbij brandgevaar aanwezig is.


Typische eigenschappen

Mobil Pyrogard 53 
Viscositeit, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC41.8
cSt @ 100ºC5.1
Stolpunt, ºC, ASTM D 970
Vlampunt, ºC, ASTM D 92246
Zelfontstekingstemperatuur, ºC538
Relatieve dichtheid @ 15.6ºC kg/l, ASMT D 12981.155

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de daarvoor bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden opgevolgd. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Delvac zijn handelsmerken van ExxonMobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.