Socony Oven Conveyor smeermiddel

Mobil industrial , Netherlands

Industriele kettingolie

Beschrijving

Socony Oven Conveyer Lubricant is een hoogwaardige kettingolie, voor de smering van ovenconveyor kettingen tot temperaturen tot +200ºC. Geformuleerd van een basisolie met een lage viscositeit en aanhechtende grafiet. De basisolie dient als drager van het grafiet en penetreert tussen de bewegende kettingdelen. De basisolie is bij bedrijfstemperaturen voldoende vluchtig om volledig te verdampen zonder klevend residu achter te laten.

Socony Oven Conveyor Lubricant kan het best worden aangebracht in de koude kettingzone, waardoor de basisolie de kans krijgt te penetreren in de kettingpen- en bus verbindingen. In de hete kettingzone zal de basisolie verdampen en blijft een smerende filmlaag van graftiet achter. De kettingolie is met de kwast of met een centrale druppel- of nevelsmering aan te brengen.

Eigenschappen en Voordelen

Socony Oven Conveyer Lubricant is een speciaal geformuleerd product met uitmuntende smeereigenschappen voor ovenkettingen.

Specifieke eigenschappen en voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen
Zeer goede smeereigenschappen van de vaste smeerstof grafiet.Vermindert slijtage en bespaart vervangingskosten.
Zeer goed penetrerend vermogen in de kettingpen- en busverbindingen.Betrouwbare smering voor een efficiënte en gelijkmatige kettingloop.
Geen klevende neerslagvorming.Verminderd machinestops voor reparatie en leidt tot lagere onderhoudskosten.

Toepassingen

Socony Oven Conveyer Lubricant is een hoogwaardig smeermiddel en specifiek ontwikkelt voor de smering van hete ovenconveyor kettingen bij temperaturen tot +200°C.

Specifieke applicaties zijn:

  • Glasvezel- en steenwolisolatie productie.
  • Vezelplaatproductie, kunststofindustrie en textielindustrie.

Typische kenmerken

Socony Oven Conveyer Lubricant
Viscositeit, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 13.3
cSt @ 100ºC 3.7
Vlampunt, ºC, ASTM D 92265
API gewicht, ASTM D 450234.2


Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS'n zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Socony zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.