Mobil Brake Fluid DOT 4

Mobil passenger-vehicle-lube , Netherlands

Uitstekende Hydraulische Remvloeistof

Productbeschrijving

Mobil Brake Fluid DOT 4  is een uitstekende hydraulische remvloeistof voor gebruik in schijf-,  trommel- en oploopremmen en koppelingsystemen.

 

Eigenschappen en Voordelen

Mobil Brake Fluid DOT 4 is gebaseerd op een polyethyleen glycol ether technologie, voor de beste rem- en koppelingsprestaties in moderne, maar ook in de oudere modellen personenauto's en bestel- en vrachtwagens.
De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

EigenschappenVoordelen
Hoog kookpunt.Consistent en veilig remgedrag bij extreme remdruk.
Minimale zwelling van rubberen onderdelen.Vermindert lekkage en beperkt vloeistof verlies tot een minimum.
Uitstekende corrosiebescherming.Verlengt de levensduur en verhoogt de betrouwbaarheid van de onderdelen van het remsysteem.

 

Toepassingen

Mobil Brake Fluid DOT 4 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor gebruik in toepassingen die gebruik maken van schijf-, trommel en antislipremsystemen in gemiddeld tot zwaar belaste voertuigen die een DOT 3 of DOT 4 specificatie vereisen.
Aanbevelingen voor gebruik:

  • Gebruik alleen in geconcentreerde vorm direct uit een onaangebroken- of goed afgesloten verpakking.
  • Sluit de verpakking direct na gebruik goed af, omdat de vloeistof snel vocht uit de atmosfeer aantrekt, hetgeen de kwaliteit in hoge mate aantast.
  • Gebruik nimmer uitgelekte remvloeistof opnieuw.
  • Remvloeistof kan de lak aantasten, dus verwijder eventueel gemorste vloeistof direct zonder te wrijven.
  • Remvloeistof dient elke twee jaar (of 40.000 km) te worden ververst.
  • Raadpleeg het instructieboek van uw voertuig voor de details.

 

Specificaties en Goedkeuringen

Mobil Brake Fluid DOT 4 voldoet aan, of overtreft de vereisten van de volgende industriële specificaties: 
FMVSS 116 DOT 4 
FMVSS 116 DOT 3 
SAE J1704  
ISO 4925 Class 3 & Class 4 

 

Gezondheid en Veiligheid

Gebaseerd op de beschikbare informatie is het niet te verwachten dat dit product negatieve effecten heeft op de gezondheid wanneer het op de juiste wijze in de bedoelde installatie wordt toegepast en de aanbevelingen in veiligheidsbladen (MSDS, Material Safety Data Sheet) worden gevolgd. MSDS's zijn beschikbaar op aanvraag bij uw verkoopkantoor of op het internet. Dit product mag niet worden gebruikt voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Afvoer van gebruikt product dient met zorg te gebeuren om het milieu te beschermen.

Het Mobil logo, het Pegasus ontwerp en Brake Fluid DOT 4 zijn handelsmerk van Exxon Mobil Corporation, of van een van haar ondernemingen.

09-2019

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen
Belgium

Automotive products: 0800 0229118
Industrial products: 0800 0229120
Fax: 0800 0229221

Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten. Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.