Mobil Delvac 1™ 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości syntetyczny olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac 1 5W-40 to bardzo wysokiej jakości, syntetyczny olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie, a także przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianami i żywotności silników Diesla pracujących w trudnych warunkach. Zaawansowana technologia stojąca za tym produktem zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w silnikach z turbodoładowaniem, jak i starszych silnikach wolnossących. Olej Mobil Delvac 1 5W-40 zaleca się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań w trudnych warunkach i środowiskach eksploatacyjnych występujących w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, rolnictwie i gospodarce morskiej.

 

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne silniki wysokoprężne o wysokich osiągach bardziej się nagrzewają niż starsze silniki, co znacznie zwiększa wymagania wobec olejów silnikowych. Obecne bardziej ściślejsze konstrukcje silników zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego zapotrzebowanie na uzupełnianie świeżego oleju jest mniejsze. Górne pierścienie tłokowe są umieszczone wyżej, doprowadzając powłokę olejową bliżej komory spalania, gdzie temperatury zwiększają obciążenie termiczne środka smarnego. Mobil Delvac 1 5W-40 przyczynia się do zwiększenia ochrony silnika w trudnych warunkach pracy. Jest całkowicie kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Zmniejszenie osadzania się szlamów w niskich temperach i osadów pokostu w wysokich temperach.

Wysokie TBN

Przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianą oleju przy paliwach o wysokiej zawartości siarki

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

Utrzymuje lepkość w ciężkich warunkach o wysokich temperaturach

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch oraz mniejsze zużycie silnika

Dobra odporność na korozję

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Długie okresy między wymianami

Przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacyjnej i ogólnego obniżenie kosztów

Kompatybilność z uszczelnieniami

Długa żywotność uszczelek i uszczelnień, wydłużone okresy między serwisowaniem

Niska lotność, doskonała ochrona przed zużyciem silnika i gładzi cylindra.

Niskie zużycie oleju

 

Zastosowania

* Olej Mobil Delvac 1 5W-40 zaleca się stosować w bardzo wysokowydajnych silnikach wysokoprężnych, zarówno z turbodoładowaniem jak i wolnossących.

* Silniki pojazdów drogowych pracujących zarówno przy dużych prędkościach/dużych obciążeniach jak i w samochodach dostawczych na krótkie dystanse; silniki pojazdów terenowych i statków pracujących w trudnych warunkach małej prędkości/ dużych obciążeń.

 * Pojazdy producentów europejskich z silnikiem Diesla

 

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Mack EO-N

MAN M 3277

MAN M 3377

MB-Approval 228.5

MTU Oil Category 3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF-4

API CG-4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

JASO DH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (samochody z DPD)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Gęstość w 15.6°C, [g/ml] ASTM D1298

0,849

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

92,7

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D4739

14,5

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,2

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

221

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

174

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.