Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W pełni syntetyczny olej do wysoko-obciążonych silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 to w pełni syntetyczny, wysokiej jakości olej do wysoko-obciążonych silników Diesla, który łączy w sobie zaawansowaną technologię ochrony silnika w nowoczesnych pojazdach niskoemisyjnych z większymi możliwościami w zakresie oszczędności paliwa oraz innymi korzyściami związanymi ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju.

Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil Delvac 1 LE 5W-30 zapewniają jego wyjątkową skuteczność, dzięki czemu produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych napędzanych silnikami Diesla, wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym, na przykład w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej i w rolnictwie. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub przekracza bardzo szeroki zakres specyfikacji branżowych i producentów z całego świata. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 jest kompatybilny z biodieslem.2

 

¹ W porównaniu z olejem silnikowym 15W-40 - Uzyskane oszczędności zależą od rodzaju pojazdu/silnika, temperatury zewnętrznej, warunków jazdy i lepkości aktualnie używanego oleju silnikowego.

2 Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

• Receptura zawierająca zaawansowane syntetyczne oleje bazowe służąca poprawie oszczędności paliwa*

• Niezrównana stabilność odporności na utlenianie†, która przyczynia się do ograniczenia osadów w silniku, aby zapewnić ich niezawodną pracę.

• Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe przyczyniają się do przeciwdziałania zużyciu przy pracy z dużymi obciążeniami, co przyczynia się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika.

• Doskonała wydajność w niskich temperaturach umożliwia zwiększenie przepływu oleju do krytycznych powierzchni łożysk podczas rozruchu i przeciwdziała tworzeniu się szlamu w niskiej temperaturze przy pracy z częstymi zatrzymaniami i uruchomieniami silnika.

• Dzięki trwałej, pomimo upływu czasu eksploatacji, stabilności wytrzymałości na ścinanie środek smarny zachowuje lepkość w trudnych warunkach pracy w wysokich temperaturach, co zapewnia ochronę przed zużyciem i przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju.

• Niezrównana ochrona przed gęstnieniem i degradacją oleju przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianą oleju, a tym samym do zmniejszenia liczby wymian oleju i potrzeby jego usuwania.

 

* W porównaniu z olejami silnikowymi na bazie olejów mineralnych Uzyskana oszczędność paliwa zależy od typu pojazdu/silnika, temperatur otoczenia, warunków drogowych i lepkości aktualnie stosowanego oleju silnikowego.

† Na podstawie wzrostu lepkości zmierzonego w teście Volvo T-13

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zaawansowana ochrona przeciwzużyciowa

Dłuższe życie silnika

Zwiększone możliwości oszczędności zużycia paliwa

Zmniejszone zużycie paliwa

Dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju

Mniej zmian oleju i mniej zużytego oleju do utylizacji

Ochrona systemu kontroli spalin

Trwałość i wydajność systemu kontroli spalin

Doskonałe działanie w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach

 

Zastosowania

     •  Wysoko obciążone silniki Diesla, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI i US EPA 2007/2010wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     •  Wysoko obciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel

     •  Sprzęt zasilany silnikami Diesla wolnossącymi i z turbosprężarkami

     •  Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach

     •  Maszyny robocze w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

 

Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

MB-Approval 228.31

MB-Approval 228.51

DQC IV-18 LA

MAN M 3677

MTU Oil Category 3.1

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

IVECO 18-1804 TLS E6

RENAULT TRUCKSRXD

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

Caterpillar ECF-3

DAF Extended Drain

Ford WSS-M2C171-E

Scania LDF-4

Cummins CES 20086

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

13

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

6300

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

74

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,95

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.