Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Syntetyczny olej silnikowy do lekkich pojazdów użytkowych

Opis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów, który zapewnia długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silnika przed osadami i zużyciem.

 

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 zapewnia doskonałe smarowanie silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach drogowych zazwyczaj spotykanych w ruchu miejskim. Produkt ten jest zalecany przez ExxonMobil dla europejskich silników przeznaczonych do szerokiej gamy lekkich pojazdów użytkowych, takich jak pojazdy dostawcze Ford, ale także furgonetki wymagające spełnienia wymogów ACEA A1/B1 lub A5/B5.

 

Właściwości i zalety

Receptura oleju Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz znakomitego, wyważonego zestawu dodatków uszlachetniających zapewniających optymalną wydajność silnika zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych i benzynowych, jak i starszych modelach.  Najważniejsze korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających osadów oraz do wydłużenia trwałości silnika i oleju

Zwiększona ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości elementów w silniku

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach

Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości przy zmniejszonych kosztach utrzymania i długiej trwałości silnika

Zaawansowane rozpraszanie sadzy w celu kontroli wzrostu lepkości, gromadzenia się osadów i blokowania filtrów

Przyczynia się do wzmocnienia ochrony silnika i wydłużenia jego trwałości

Udoskonalona pompowalność niskotemperaturowa

Bezpieczny szybki rozruch w niskich temperaturach

Odporny na ścinanie

Pomaga osiągnąć oszczędność paliwa

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

     • Lekkie pojazdy użytkowe Ford z silnikami wymagającymi WSS-M2C913-D, a także, gdzie zalecane jest WSS-M2C913-C.

     • Lekkie pojazdy użytkowe wymagające ACEA A5/B5 lub A1/B1

     • Normalne warunki pracy oraz warunki okresowo cięższe (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

Ford WSS-M2C913-D

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA A5/B5

API SL

API SN (wym. dot. testów silnikowych)

Ford WSS-M2C913-C

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

52

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,6

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,08

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

222

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.