Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection to wysokowydajny, syntetyczny olej do silników wysokoprężnych, który przyczynia się do wydłużenia jego żywotności w nawet najbardziej wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej. Olej ten zapewnia wyjątkowe osiągi nowoczesnych wysokowydajnych silników o niskiej emisji spalin, w tym silników wyposażonych w systemy recyrkulacji spalin (EGR) i systemy obróbki spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOCs). Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection jest w pełni kompatybilny ze starszymi typami silników i zapewnia im taką samą, niezrównaną wydajność. Spełnia lub przewyższa wymagania API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS i CH-4 oraz wymagania kluczowych producentów sprzętu (OEM).

 

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection jest wynikiem kompleksowych prac badawczo-rozwojowych podjętych wspólnie z czołowymi producentami sprzętu OEM. ExxonMobil zaleca go do użycia w różnorodnych zastosowaniach o dużym obciążeniu i w trudnych warunkach pracy m.in. w samochodach ciężarowych, maszynach roboczych w przemyśle wydobywczym, budownictwie, kamieniołomach i w rolnictwie. Olej ten zapewnia wyjątkową ochronę przeciwzużyciową w większości wymagających silników różnych producentów w tym m.in. Caterpillar, Cummins, Detroit, Deutz, Mack, Mercedes Benz, Renault, MAN, Navistar, Volvo oraz w innych. Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection również spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji API SN / SM / SL dla silników benzynowych i flot mieszanych. Mobil Delvac Modern 15W-40 Advanced Protection jest kompatybilny z biodieslem (2).

 

*Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection to olej syntetyczny o formulacji zawierającej mieszany pakiet detergentów, aby zapewnić niezrównane osiągi zarówno nowych, jak i starszych silników. Ponadto zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection zapewnia doskonałą kontrolę gęstnienia oleju spowodowanego osadzaniem się sadzy oraz odznacza się wysokim stopniem zachowania TBN, co pomaga wydłużyć okres między wymianami oleju. Zapewnia on również wyjątkową odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

 

Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza kontrola powstawania sadzy i kontrolowania lepkości

Przyczynia się do utrzymania sprawności silnika, jego długiej żywotności oraz długiej trwałości oleju.

Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna.

Przyczynia się do zmniejszenia osadzania się szlamów w niskich i osadów w wysokich temperaturach.

Doskonała kontrola zużycia oleju.

Przyczynia się do obniżenia kosztów oleju ze względu na mniejszą ilość potrzebnych dolewek podczas pracy.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN.

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją i przedłużenia okresów między wymianami oleju.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości w ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz w wysokich temperaturach co poprawia ochronę przed zużyciem i przedłuża trwałość silnika

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Szybki przepływ oleju i zmniejszenie zużycia silnika przy rozruchu w niskich temperaturach

Doskonała odporność na zużycie korozyjne i ścieranie

Opóźnienie zużycia krytycznych powierzchni

Kompatybilność z elementami układu.

Przedłużenie trwałości uszczelek, uszczelnień i systemów oczyszczania spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC).

Spełnia wymagania specyfikacji czołowych producentów sprzętu OEM i najnowszej specyfikacji API dla silników benzynowych

Jeden olej silnikowy dla floty mieszanej.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

     •  Wysokoobciążone silniki Diesla, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     •  Wysokowydajne silniki wysokoprężne, w tym turbodoładowane konstrukcje z systemem EGR oraz silniki wysokoprężne wykorzystujące starsze, wolnossące konwencjonalne konstrukcje.

     •  Pojazdy użytkowe oraz maszyny robocze pracujące w budownictwie, górnictwie, kamieniołomach i w rolnictwie.

     •  Pojazdy użytkowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące na krótkich dystansach.

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach niskich prędkości/wysokich obciążeń.

     •  Wysokowydajne silniki benzynowe oraz flota mieszana.

     •  Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich i europejskich producentów sprzętu OEM.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K222

Detroit Fluids Specification 93K218

DQC II-18 LA

Mack EO-N Premium Plus 03

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

API CF-2

API CF-4

API CG-4

MAN M 3275-1

MAN M 3575

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

API SL

API SM

API SN

API SP

JASO DH-2

ACEA E7

ACEA E9

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ISUZU DEO (pojazdy z DPD )

Olej do małej ręcznej skrzyni biegów ISUZU (z wyjątkiem MUA i MUX) i olej do skrzyni rozdzielczej

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

9,8

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,9

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

130

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,1

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

225

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

109

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.