MOBIL DELVAC ULTRA™️ 5W-30 ULTIMATE PROTECTION V2

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Ultra wydajny olej do silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 to w technologicznie zaawansowany, syntetyczny, wysokowydajny olej do wysokoobciążonych silników Diesla, który łączy w sobie zaawansowaną technologię ochrony silnika w nowoczesnych pojazdach niskoemisyjnych z większymi możliwościami w zakresie oszczędności paliwa (1) oraz innymi korzyściami związanymi ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami oleju.

Najnowsze technologie zastosowane w oleju silnikowym Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 zapewniają jego wyjątkowo skuteczne działanie, dzięki czemu produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych napędzanych silnikami Diesla, wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym, na przykład w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej i w rolnictwie. Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 spełnia lub przewyższa bardzo szeroki zakres specyfikacji branżowych i producentów z całego świata. Olej Mobil Delvac Ultra 5W-30 Ultimate Protection v2 jest kompatybilny z biodieslem (2).

 

(1) W porównaniu z olejem silnikowym 15W-40 - Uzyskane oszczędności zależą od rodzaju pojazdu/silnika, temperatury zewnętrznej, warunków jazdy i lepkości aktualnie używanego oleju silnikowego.

(2) Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

• Formulacja zawiera zaawansowane syntetyczne oleje bazowe, dla większej oszczędności paliwa (3)

• Niezrównana stabilność utleniania (4) przyczynia się do ograniczenia osadów w silniku, aby zapewnić ich niezawodną pracę.

• Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe pomagają kontrolować zużycie w ciężkich warunkach pracy, pomagając wydłużyć trwałość eksploatacyjną silnika.

• Wyjątkowa wydajność w niskich temperaturach pozwala na zwiększony przepływ oleju do krytycznych powierzchni łożysk podczas rozruchu i kontroluje tworzenie się szlamu w niskich temperaturach podczas jazdy miejskiej przerywanej częstymi postojami.

• Dzięki trwałej odpornośći na ścinanie środek smarny zachowuje lepkość w trudnych warunkach pracy w wysokich temperaturach, co chroni przed zużyciem i pomaga obniżyć zużycie oleju.

• Niezrównana ochrona przed gęstnieniem i degradacją oleju pomaga wydłużyć okresy między wymianami oleju, zmniejszając częstość wymian i usuwań oleju.

 

(3) W porównaniu z olejami silnikowymi na bazie olejów mineralnych. Uzyskana oszczędność paliwa zależy od typu pojazdu/silnika, temperatur otoczenia, warunków drogowych i lepkości aktualnie stosowanego oleju silnikowego.

(4) Na podstawie wzrostu lepkości zmierzonego w teście Volvo T-13.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zaawansowana ochrona przed zużyciem

Dłuższe życie silnika

Zwiększony potencjał oszczędności paliwa

Niższe zużycie paliwa

Dłuższe okresy między wymianami oleju

Mniej zmian oleju i mniej zużytego oleju do utylizacji

Ochrona systemu kontroli spalin

Trwałość i wydajność systemu kontroli spalin

Doskonała wydajność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach

 

Zastosowania

     •  Wysoko obciążone silniki wysokoprężne, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI i US EPA 2007/2010 wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     •  Wysoko obciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel.

     •  Urządzenia zasilane wysokoprężnymi silnikami wolnossącymi i z turbosprężarkami

     •  Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach.

     •  Maszyny robocze w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

 Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

DQC IV-18 LA

DTFR 15C100

DTFR 15C110

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

MAN M 3677

MAN M 3775

MAN M 3777

MTU Oil Category 3.1

VOLVO VDS-4.5

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

DTFR 15C120

Cummins CES 20086

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

IVECO 18-1804 TLS E6

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

DAF Extended Drain

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

Ford WSS-M2C171-E

Scania LDF-4

ACEA E4

ACEA E8

ACEA E11

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

69

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

13

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

163

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,855

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.