Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Defense

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Olej do silników Diesla o wyjątkowo wysokiej wydajności

Opis produktu

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense to bardzo wysokiej jakości olej o zaawansowanej technologii syntetycznej do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie, a także przyczynia się do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami i żywotności silników Diesla pracujących w trudnych warunkach. Zaawansowana technologia stojąca za tym produktem zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w silnikach z turbodoładowaniem jak i w starszych silnikach wolnossących. Olej Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense zaleca się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań w trudnych warunkach i środowiskach eksploatacyjnych występujących w transporcie ciężarowym, górnictwie, budownictwie, rolnictwie i gospodarce morskiej.

 

Właściwości i zalety

Nowoczesne wysokowydajne silniki Diesla pracują w wyższej temperaturze niż starsze silniki, co znacznie zwiększa wymagania wobec środków smarnych. Współczesne, ściślejsze konstrukcje silnika zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego potrzeba mniej uzupełnień świeżego oleju w celu uzupełnienia zużytych dodatków. Górne pierścienie tłokowe są umieszczone wyżej, doprowadzając powłokę olejową bliżej komory spalania, gdzie temperatury zwiększają obciążenie termiczne środka smarnego. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense wspomaga ochronę silnika w trudnych warunkach pracy. Jest również całkowicie kompatybilny z konwencjonalnymi olejami mineralnymi. Do kluczowych korzyści należą:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

Zmniejszenie osadzania się szlamów w niskich temperach i osadów pokostu w wysokich temperach.

Wysokie TBN.

Przyczynia się do wydłużenia okresów pomiędzy potrzebnymi wymianami przy paliwach o wysokiej zawartości siarki.

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości.

Utrzymuje lepkość w ciężkich warunkach i w wysokich temperaturach.

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach.

Łatwiejszy rozruch oraz mniejsze zużycie silnika.

Dobra odporność na korozję.

Wspomaga długą żywotność krytycznych powierzchni zużywalnych.

Długie okresy pomiędzy wymianami.

Przyczynia się do poprawy efektywności eksploatacyjnej i ogólnego obniżenie kosztów.

Kompatybilność z uszczelnieniami.

Wydłuża żywotności uszczelek i uszczelnień oraz okresów międzyobsługowych.

Niska lotność, doskonała ochrona przed zużyciem silnika i gładzi cylindra.

Niskie zużycie oleju.

 

Zastosowania

* Olej Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Defense zaleca się stosować w bardzo wysokowydajnych silnikach wysokoprężnych, zarówno z turbodoładowaniem jak i wolnossących.

* Silniki pojazdów drogowych pracujących zarówno przy dużych prędkościach/dużych obciążeniach jak i w samochodach dostawczych na krótkie dystanse; silniki pojazdów terenowych i statków pracujących w trudnych warunkach małej prędkości/ dużych obciążeń.

* Pojazdy producentów europejskich z silnikiem Diesla.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

MTU Oil Category 3

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MAN M 3377

Mack EO-N

DTFR 15B120

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF-4

API CG-4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

JASO DH-1

ACEA E4

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (samochody z DPD)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Gęstość w 15.6°C, [g/ml] ASTM D1298

0,849

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

15,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

92,7

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D4739

14,5

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,2

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

221

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

174

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

05-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.