Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Ultra-wysokowydajny olej do silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 jest zaawansowanym, w pełni syntetycznym, wysokowydajnym olejem o niskopopiołowej formulacji, do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych, który przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika jednocześnie zapewniając możliwość wydłużenia okresów pomiędzy wymianą(1) i oszczędność paliwa(2) dla nowoczesnych i najnowszych silników Diesla pracujących w trudnych warunkach. Został opracowany, aby zapewnić wyjątkową wydajność w najnowszych, nowoczesnych i starszych, wysoko obciążonych silnikach w tym tych, które są wyposażone w systemy emisji spalin. Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 rekomenduje się do szerokiej gamy zastosowań o wysokich obciążeniach i trudnych warunkach pracy w pojazdach drogowych i maszynach roboczych pracujących w transporcie, przemyśle górniczym, przemyśle drzewnym, budownictwie i rolnictwie.

Doskonała wydajność oleju Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 jest efektem szerokiej współpracy pomiędzy czołowymi producentami sprzętu i zastosowaniem nowoczesnych technologii w środkach smarnych. Produkt spełnia lub przewyższa wymagania niektórych z najnowszych specyfikacji ACEA i API dla olejów do silników wysokoprężnych, jak również wymagań czołowych europejskich, amerykańskich i japońskich producentów silników.

(1) Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

(2) W porównaniu do oleju silnikowego klasy SAE 15W-40. Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu i silnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia, warunków jazdy oraz klasy lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego.

Właściwości i zalety

Mobil Delvac Ultra 5W-40 Ultimate Protection v1 to doskonały środek smarny do smarowania nowoczesnych silników najnowszych generacji wyposażonych w systemy oczyszczania spalin. Został opracowany przez firmę ExxonMobil w celu utrzymania doskonałej stabilności oksydacyjnej (3), a jednocześnie zapewnienia wyjątkowej płynności w niskich temperaturach, dobrej pompowalności i płynnego rozruchu w niskiej temperaturze do -35° C. Właściwości te, w połączeniu z doskonałym pakietem dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą ochronę przed zużyciem, zapewniają długi czas pracy silnika. Formulacja o niskiej zawartości popiołu chroni jednocześnie wszystkie urządzenia do oczyszczania spalin, aby spełnić wymagania dotyczące czystszego powietrza. Zaawansowana czystość silnika zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje silnik jak nowy, zapewniając długą i wydajną pracę silnika.

(3) Na podstawie specyfikacji branżowej PC-11.

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Niezawodny start silnika i ochrona przez zużyciem w niskich temperaturach

Doskonała ochrona przed zużyciem

Redukcja zużycia elementów silnika i wydłużenie jego czasu pracy

Niezrównana stabilność odporności na utlenianie(3)

Długie okresy pomiędzy wymianami oraz ograniczenie ilości odpadów

Doskonała odporność na korozję

Doskonała ochrona krytycznych elementów silnika w wilgotnych warunkach

Formulacja o niskiej klasie lepkości przygotowana przez ekspertów

Potencjalne działanie paliwooszczędne (2)

Zastosowania

Rekomendowane przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

    •  Silniki najnowszych generacji oraz wysoko obciążone silniki wysokoprężne z turbosprężarką, systemem wtrysku bezpośredniego i systemami emisji spalin i ze wszystkimi systemami oczyszczania spalin

    •  Pojazdy drogowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące w trybie jazdy miejskiej (start-stop)

    •  Maszyny robocze pracujące w warunkach wysokich obciążeń/niskich prędkości

    •  Większość urządzeń napędzanych silnikami wysokoprężnymi amerykańskich i europejskich producentów

    •  Wysoko obciążone silniki benzynowe oraz floty mieszane

Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

MTU Oil Category 2.1

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DEUTZ DQC IV-18 LA

DTFR 15C100

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

ACEA E7

ISUZU DEO (pojazdy z DPD )

API SL

ACEA E11

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

84

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,8

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

6510

MRV w -35 ºC, [mPa.s], ASTM D4684

16800

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s],, ASTM D4683

3,8

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

169

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

233

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.