Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środek smarny do układów przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach

Opis produktu

Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 to w pełni syntetyczny środek smarny do układów przeniesienia napędu zaprojektowany, aby spełnić bardzo wysokie wymagania co do okresów pomiędzy wymianą i gwarancji. Produkt ten przeznaczony jest do stosowania w układach przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach, które wymagają doskonałej nośności i gdzie występują skrajne naciski i obciążenia uderzeniowe. Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 stworzono wykorzystując syntetyczny olej bazowy wraz z zaawansowanymi dodatkami uszlachetniającymi, co zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi olejami przekładniowymi.

 

Właściwości i zalety

Postęp techniczny, dzięki nowatorskim konstrukcjom układów przeniesienia napędu, znacznie zwiększył możliwości maszyn do pracy w trudnych warunkach drogowych i terenowych co do ich obciążalności, momentu obrotowego, prędkości i sterowania. Konstrukcje te zmieniły i podwyższyły wymagania wobec środków smarnych w odniesieniu do ich osiągów, wydajności i kosztów eksploatacyjnych. Dla napędów głównych pracujących w trudnych warunkach ograniczenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, zapobieganie rdzy i korozji oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby przyczyniały się do przedłużenia żywotności przekładni i uszczelnień, bezzakłóceniowego działania, możliwości oszczędności zużycia paliwa i osiągania dużego momentu obrotowego przy znacznych obciążeniach w szerokim zakresie zastosowań.

 

Najważniejsze korzyści ze stosowania Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

 

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność

 

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji i przedłużenia trwałości urządzeń

Wyjątkowa stabilność na ścinanie

Przyczynia się do utrzymania lepkości i wytrzymałości powłoki folii w uciążliwych warunkach eksploatacyjnych, co zapobiega zużyciu.

Wzmocnione właściwości ograniczania tarcia

Umożliwia oszczędności paliwa i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych

Znakomita płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami konwencjonalnymi

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia i ułatwia rozruch

Dobra odporność na pienienie

Przyczynia się do utrzymania wytrzymałości powłoki, a tym samym niezawodnego smarowania

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Jeden środek smarny do wysoko obciążonych ręcznych skrzyń biegów i mostów tylnych

 

Zastosowania

 •  Przekładnie i osie oraz inne zastosowania, do których zaleca się środki smarne spełniające wymagania API GL-4, GL-5 lub MT-1 i odporne na łagodne i skrajne naciski.

     • Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe i rolnictwo

     •  Inne przemysłowe napędy przekładniowe do pracy w trudnych warunkach, w tym przekładnie hipoidalne i ślimakowe do pracy przy przeważnie wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.

     •  Olej Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 przeznaczony jest do napełniania początkowego, uzupełniania i ponownego napełniania dyferencjałów, napędów głównych przekładnie i skrzynek rozdzielczych biegów.

     •  Zalecany do urządzeń takich jak przekładnie redukcyjne wciągarek i napędy zębate pojazdów gąsienicowych, które są narażone na szczególnie niskie temperatury.

     •  Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i gwarancyjnych.

     • Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych ani półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ M3

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API GL-4

API GL-5

Meritor O76-E

Scania STO 1:0

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-90

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-48

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

16.6

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

117

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,88

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

13500

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.