Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 to syntetyczny, bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla zaprojektowany, aby zapewnić wyróżniające się smarowanie nowoczesnych, wysokowydajnych silników Diesla do pracy w trudnych warunkach drogowych i terenowych. Jego podstawę stanowią wysokiej jakości oleje bazowe, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i ograniczenie lotności w wysokich temperaturach oraz poprawę oszczędności zużycia paliwa. Te oleje bazowe wzbogacono zaawansowanym pakietem dodatków uszlachetniających, który zapewnia wysoki poziom ochrony wszystkich części silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 zaprojektowano, aby zapewnić długie okresy między wymianą oleju w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych.

 

Właściwości i zalety

Niskoemisyjne silniki wysokiej mocy stawiają większe wymagania olejom silnikowym. Ściślej pasowane konstrukcje silnika zmniejszają zużycie oleju, skutkiem czego potrzeba mniej uzupełnień świeżego oleju w celu uzupełnienia zużytych dodatków. Wpływ wysokich temperatur na stosowany olej zwiększa się w związku z zastosowaniem chłodnic powietrza i turbosprężarek. Wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania, ale również zwiększają temperaturę silnika oraz lotność oleju i zawartość sadzy w nim. Ta zaawansowana technologia Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych modelach. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu idegradacją oleju.

Zmniejszone zużycie i długa trwałość eksploatacyjna silnika

Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych

Ograniczenie zacierania silnika i ochrona przed zużyciem gładzi cylindrów.

Doskonałe zabezpieczenie przed zapiekaniem się pierścieni

Rozszerzona rezerwa alkaliczna TBN

Długotrwałą kontrolę osadów/ zużycia

Możliwe przedłużenie okresu wymiany oleju

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Lepsza pompowalność i krążenie oleju

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

Stabilna wytrzymałość na ścinanie

Niska lotność

Przyczynia się do ograniczenia spadku lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Doskonały wskaźnik lepkości

Nadaje się do szerokiego zakresu silników i temperatur

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

• Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia producentów europejskich i japońskich

•  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

•  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MAN M 3277

MB-Approval 228.5

MB-Approval 235.27

MTU Oil Category 3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOITH RETARDER Oil Class A

VOLVO VDS-3

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

ACEA E4

ACEA E7

RENAULT TRUCKSRXD

Scania LDF-3

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Gęstość w 15,6 C, ASTM D4052

0,868

Popiół siarczanowy, [%wag]., ASTM D874

1,6

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

154

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

98

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

15,3

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,6

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.