Mobilfluid 316M

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

WYSOKIEJ JAKOŚCI OLEJ HYDRAULICZNY

Opis produktu

Mobilfluid 316M to wysokiej jakości olej hydrauliczny, o recepturze składającej się ze starannie dobranych olejów bazowych oraz wyważonego pakietu dodatków. Zaprojektowano go, aby sprostać wymaganiom szerokiej gamy wysoko obciążonych urządzeń hydraulicznych i hydrostatycznych stosowanych w pojazdach drogowych i terenowych. Charakteryzuje się nietypową lepkością kinematyczną - 53.1cSt w temperaturze 40 ° C - co odpowiada poziomowi pośredniemu pomiędzy klasami lepkości ISO VG 46 i ISO VG 68. Umożliwia stosowanie jednego płynu hydraulicznego w systemach wymagających tych dwóch najbardziej typowych klas lepkości.

 

Właściwości i zalety

Mobilfluid 316M zapewnia doskonałe osiągi w wielu różnych systemach i elementach hydraulicznych o różnorodnych konstrukcjach wielometalowych. Ze względu na bardzo wysoki wskaźnik lepkości, wyrób ten zapewnia również skuteczne działanie w niskich i wysokich temperaturach otoczenia. Niebieski kolor pozwala uniknąć przypadkowego zmieszania z olejem innego rodzaju. Najważniejsze korzyści:

WłaściwościZalety i korzyści
Dobra ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi i degradacją oleju.Czyste uklady hydrauliczne
Przyczynia się do ochrony przed zaklejaniem się łopatek.
Długa trwałość użytkowa
Dobra ochrona przed zużyciemPrzyczynia się do zmniejszenia zużycia i przedłużenia trwałości urządzeń
Wysoka efektywność w szerokim zakresie temperaturPrzyczynia się do zmniejszenia zużycia przy niskich temperaturach rozruchu
Doskonała  wytrzymałość filmu smarnego w wysokich temperaturach.
Chroni przed rdzewieniem i korozjąDługa trwałość urządzeń przy niskich kosztach eksploatacji

 

Zastosowania

 • Szeroka gama systemów hydraulicznych i hydrostatycznych, do których stosują się normy ISO VG 46 lub VG 68
 • Systemy hydrauliczne o szerokim zakresie temperatur otoczenia
 • Drogowe i terenowe ciężarówki i maszyny budowlane, górnicze i rolnicze
 • Mobilfluid 316M nadaje się (*) do stosowania w wielu pompach hydraulicznych:

  ► Poclain Hydraulics
  ► Mecalac
  ► Kubota
  ► Sambron
  ► Manitou
  ► Linde Hydraulics      

        (*) Proszę zawsze sprawdzić zalecenia producentów OEM podane w instrukcji obsługi. 

 
Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilfluid 316M 
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w 40ºC53,1
cSt w 100ºC10,0
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270179
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-42
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92218
Gęstość w 15ºC kg/l, ASTM D 40520,877

 

BHP

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Znak graficzny Mobil oraz wzór Pegasus są znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.