Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Środek smarny klasy Super Tractor Oil Universal (STOU)

Opis produktu

Mobil™ Agri Extra 10W-40 to bardzo wysokiej jakości, wielofunkcyjny syntetyczny środek smarny do stosowania w większości sprzętu rolniczego. Ten środek smarny klasy STOU zapewnia doskonałe osiągi w silnikach wysokoprężnych i benzynowych, przekładniach, układach hydraulicznych, napędach głównych i hamulcach olejowych maszyn rolniczych.  Przy jego projektowaniu zastosowano wysokiej jakości oleje bazowe oraz zoptymalizowany pakiet dodatków uszlachetniających.  Olej Mobil Agri Extra 10W-40 zalecany jest dla szerokiego zakresu zastosowań w ciężkich i wymagających warunkach eksploatacyjnych występujących w rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

W gospodarstwach rolnych wykorzystuje się wiele różnych urządzeń wymagających stosowania wielofunkcyjnych środków smarnych. Zaawansowana technologia oleju Mobil Agri Extra 10W-40 spełnia różnorodne wymagania smarowania tego sprzętu, co zmniejsza liczbę wymaganych środków smarnych oraz eliminuje możliwość pomyłek w ich stosowaniu. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Ograniczenie tworzenia się szlamu i osadów wysokotemperaturowych.

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Doskonała rezerwa TBN

Zmniejszenie gromadzenia się osadów

Dobra ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszenie zużywania się urządzeń i przedłużenie ich żywotności, zwłaszcza układów hydraulicznych.

Skuteczne mycie i rozpraszanie w oleju cząstek stałych

Poprawa czystości i trwałości silników

Utrzymywanie lepkości w wysokich temperaturach przy stabilnej lotności

Ograniczenie zacierania silnika, zużycia gładzi cylindra i zużycia oleju.

Skuteczne właściwości smarne i nośność

Zwiększenie mocy, poprawa wydajności układu przeniesienia napędu i wyeliminowanie drgań mokrych hamulców.

Doskonała pompowalność i skuteczność w niskich temperaturach

Ułatwienie uruchamiania silnika, zmniejszenie zużycie krytycznych elementów mechanizmu rozrządu i poprawa reakcji hydrauliki.

Kompatybilność z elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

Wyrób uniwersalny

Zmniejszenie zapasów różnych olejów i możliwości ich błędnego zastosowania

 

Zastosowania

     •  Różne pojazdy i maszyny rolnicze zasilane olejem napędowym i benzyną

     •  Przekładnie i układy napędowe maszyn rolniczych wymagające płynu wielofunkcyjnego

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

ZF TE-ML 07B

ZF TE-ML 06B (*)

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNHMAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

JOHN DEERE JDM J20C

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Lepkość względna CCS w 25°C, [mPa.s], ASTM D5293

6600

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

131000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

146

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

12

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

93

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

229

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,86

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.