Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości zaawansowany technologicznie olej w technologii syntetycznej do silników wysokoprężnych

Opis produktu

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 jest zaawansowanym, syntetycznym olejem do wysoko obciążonych silników wysokoprężnych, który przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika jednocześnie zapewniając możliwość wydłużenia okresów pomiędzy wymianą¹ i oszczędność paliwa² dla nowoczesnych i najnowszych silników pracujących w trudnych warunkach. Produkt ten opracowano, aby zapewnić wyjątkową wydajność w nowoczesnych i starszych, wysoko obciążonych silnikach w tym te które są wyposażone w systemy emisji spalin. Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 jest rekomendowany do szerokiej gamy zastosowań o wysokich obciążeniach i trudnych warunkach pracy w pojazdach drogowych i maszynach roboczych pracujących w transporcie, przemyśle górniczym, przemyśle drzewnym, budownictwie i rolnictwie.

 

Doskonała wydajność oleju Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 jest efektem szerokiej współpracy pomiędzy czołowymi producentami sprzętu i zastosowaniem nowoczesnych technologii w środkach smarnych. Produkt spełnia lub przewyższa wymagania niektórych z najnowszych specyfikacji ACEA i API dla olejów do silników wysokoprężnych, jak również wymagań czołowych europejskich, amerykańskich i japońskich producentów silników.

 

¹ W instrukcji obsługi urządzenia podano wymagania producentów OEM dotyczące wymaganej specyfikacji oleju dla danej aplikacji oraz częstotliwość wymiany oleju w Twoim pojeździe lub urządzeniu.

² W porównaniu do oleju silnikowego klasy 15W-40. Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu i silnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia, warunków jazdy

oraz klasy lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego.

 

Właściwości i zalety

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 to doskonały środek smarny do smarowania nowoczesnych silników najnowszych generacji wyposażonych w systemy oczyszczania spalin. Został opracowany przez firmę ExxonMobil w celu utrzymania doskonałej stabilności oksydacyjnej³, a jednocześnie zapewnienia wyjątkowej płynności w niskich temperaturach, dobrej pompowalności i płynnego rozruchu w niskiej temperaturze do -35 ° C. Właściwości te, w połączeniu z doskonałym pakietem dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą ochronę przed zużyciem, zapewniają długi czas pracy silnika. Formulacja z niską zawartością popiołu siarczanowego zapewnia ochronę systemów oczyszczania spalin w celu uzyskania lepszej powietrza. Zaawansowana czystość silnika zapobiega gromadzeniu się osadów i utrzymuje silnik jak nowy, zapewniając długą i wydajną pracę silnika.

 

³ Oparte na specyfikacji branżowej PC-11.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach

Niezawodny start silnika i ochrona przez zużyciem w niskich temperaturach

Doskonała ochrona przed zużyciem

Redukcja zużycia elementów silnika i wydłużenie jego czasu pracy

Doskonała stabilność oksydacyjna³

Długie okresy pomiędzy wymianami oraz ograniczenie ilości odpadów

Doskonała odporność na korozję

Doskonała ochrona krytycznych elementów silnika w wilgotnych warunkach

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Silniki najnowszych generacji oraz wysoko obciążone silniki wysokoprężne z turbosprężarką, systemem wtrysku bezpośredniego i systemami emisji spalin i z wszystkimi systemami oczyszczania spalin

     • Pojazdy drogowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy pracujące w trybie jazdy miejskiej (start-stop)

     • Maszyny robocze pracujące w warunkach wysokich obciążeń/niskich prędkości

     •  Urządzenia napędzane silnikami wysokoprężnymi amerykańskich i europejskich producentów OEM

     • Wysoko obciążone silniki benzynowe oraz tabor mieszany

     • Urządzenia chłodnicze

 

Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

 

² W porównaniu do oleju silnikowego klasy 15W-40. Rzeczywiste oszczędności zależą od typu pojazdu i silnika, temperatury zewnętrznej i ciśnienia, warunków jazdy oraz klasy lepkości dotychczas stosowanego oleju silnikowego.

 

³ Oparte na specyfikacji branżowej PC-11.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MAN M 3575

MB-Approval 228.31

MTU Oil Category 2

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ACEA E7

ACEA E9

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

84

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,8

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

6510

MRV w -35 ºC,[cP] (ASTM D4684)

16800

Lepkość HTHS, [mPa.s] w 150ºC, ASTM D 4683

3,8

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

169

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

12

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

233

Gęstość w 15.6°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,852

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.