Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

W PEŁNI SYNTETYCZNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH

Opis produktu

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140 to w pełni syntetyczny olej do układów przeniesienia napędu, zaprojektowany aby spełniać wysokie wymagania jakościowe , w tym API GL- 5. Produkt ten przeznaczony jest do stosowania w układach przeniesienia napędu pracujących w trudnych warunkach, które wymagają doskonałej nośności i gdzie występują skrajne naciski i obciążenia udarowe. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 stworzono na bazie oleju syntetycznego wraz z zaawansowanymi dodatkami, co zapewnia znaczne korzyści w porównaniu z mineralnymi olejami przekładniowymi.

Ta najnowocześniejsza technologia oleju Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 i doskonała efektywność przy zastosowaniach w szerokim zakresie temperatur przyczynia się do ochrony przed degradacją termiczną i utlenianiem oraz do zmniejszenia zużycia i korozji, poprawy wytrzymałości na ścinanie i zmniejszenia zużycia paliwa.

Formulacja tego oleju zapewnia, w stosunku do olejów mineralnych ,naturalnie wyższy wskaźnik lepkości dzięki zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych oraz większą wytrzymałość filmu olejowego w wyższych temperaturach. Technologia ta zapewnia także efektywne smarowanie w temperaturach ujemnych bez efektu chanellingu.

 

Właściwości i zalety

Współczesna technologia, dzięki nowatorskim konstrukcjom układów przeniesienia napędu, znacznie zwiększyła możliwości maszyn do pracy w trudnych warunkach drogowych i terenowych pod względem ich obciążalności, momentu obrotowego, prędkości, zakresu sterowania i niezawodności. Konstrukcje te znacznie zmieniły i podwyższyły wymagania wobec środków smarnych w odniesieniu do ich osiągów, efektywności i kosztów eksploatacyjnych. Dla pracujących w trudnych warunkach układów przeniesienia napędu ograniczenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, stabilna wytrzymałość na ścinanie, zapobieganie rdzy i korozji oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby przyczyniały się do przedłużenia żywotności przekładni i uszczelnień, bezzakłóceniowego działania i osiągania dużego momentu obrotowego w szerokim zakresie zastosowań. Najważniejsze korzyści:

Właściwości

Potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Długa trwałość przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady

 

Długa trwałość uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach.

Zwiększona nośność.

 

Mniejsze koszty obsługi i dłuższa trwałość urządzeń

Wyjątkowo duża wytrzymałość na ścinanie

Utrzymuje lepkość i wytrzymałość filmu olejowego   w trudnych  warunkach eksploatacyjnych, co zapobiega zużyciu.

Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach w porównaniu z olejami mineralnymi

Zmniejszenie zużycia i ułatwienie rozruchu

Dobra odporność na pienienie

Utrzymanie wytrzymałości filmu olejowego, a tym samym niezawodne smarowanie

Kompatybilny z typowymi uszczelnieniami  samochodowymi

Minimalne wycieki i zmniejszenie zanieczyszczenia

 

Zastosowania

Zastosowania zalecane przez ExxonMobil:

  • Ręczne skrzynie biegów, osie i napędy główne do pracy w trudnych warunkach, wymagające użycia oleju klasy API GL-5 
  • Lekkie i ciężkie pojazdy drogowe: ciężarówki, autobusy i samochody dostawcze
  • Maszyny robocze: budowlane, górnicze i rolnicze
  • Inne przemysłowe napędy przekładniowe do pracy w trudnych warunkach, w tym przekładnie hipoidalne i ślimakowe do pracy przy przeważnie wysokich prędkościach/ obciążeniach uderzeniowych, wysokich prędkościach / niskich momentach obrotowych oraz niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych.
  • Mechanizmy różnicowe, napędy główne, skrzynki rozdzielcze i inne zastosowania przekładniowe, dla których zaleca się środki smarne klasy API GL-5, uniwersalne, lub oleje przekładniowe typu EP.
  • Urządzenia takie jak przekładnie redukcyjne wciągarek i napędy zębate pojazdów gąsienicowych, które są narażone na szczególnie niskie temperatury.
  • Nie jest zalecany do zastosowań wymagających oleju o jakości klasy API GL - 4.
  • Nie jest przeznaczony do automatycznych, ręcznych lub półautomatycznych skrzyń biegów, dla których zaleca się olej silnikowy lub oleje do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

 

API GL-5

X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

 

Klasa lepkości SAE

75W-140

Lepkość kin., ASTM D 445

 

cSt w 40ºC

182

cSt w 100ºC

25

Wskaźnik lepkości ASTM D 2270

170

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97

-45

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92

203

Gęstość w 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0,89

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

09-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.